Vyšetření ústní dutiny

Z WikiSkript

Mezi vyšetření ústní dutiny řadíme klinická vyšetření a pomocná vyšetření dutiny ústní. Samotná vyšetření by měla proběhnout až po předem zjištěné anamnéze pacienta. Při anamnéze nikdy nesmíme zapomenout na alergie, krvácivé poruchy a kardiostimulátor.

Klinické vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Klinické vyšetření rozdělujeme na extraorální a intraorální.

Extraorální vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Již extraorální vyšetření může poukázat na problém v dutině ústní, zaměřujeme se na:

 • asymetrie obličeje
 • zarudlá místa na kůži, jizvy, event. píštěle
 • charakter otoků (nezmizí-li otok do 14 dnů po odstranění příčinného zubu je nutné onkologické vyšetření)
 • bolestivost
 • vyšetření regionálních lymfatických uzlin (zánětlivá je měkká a volná,nádorová je tvrdá)
 • teplota
 • parestézie
 • temporo-mandibulární kloub

Intraorální vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Vyšetřovací sonda – rovná.
Vyšetřovací zrcátko.

Provádíme slizniční vyšetření, zhodnocení úrovně ústní hygieny, parodontální vyšetření, vyšetření tvrdých zubních tkání, vyšetření kazů, endodontické vyšetření.

Aspekce[upravit | editovat zdroj]

Pozorujeme:

 • hodnocení celkové úrovně hygieny
 • kazy, rozpadlé zuby, perzistující kořeny
 • kvalita stávajícího zubního ošetření, zabarvení příčinného zubu, praskliny, rozsah výplně, její kvalita
 • otoky, zarudnutí sliznice, vředy, píštěle, eroze
 • stav parodontu
 • zuby v supraokluzi, postavení v zubním oblouku, inklinace
 • ztížené otvírání úst (kontraindikace endodontického ošetření, laterálně pravidlo 2 prstů)
 • můžu si pomoct dentálním vláknem

Palpace[upravit | editovat zdroj]

Palpace prsty

 • jemná palpace sliznice v oblasti hrotů kořene, pohyblivost a tuhost sliznice, event. fluktuace
 • bolestivost zubu v dlouhé ose i příčné ose
 • viklavost zubu

Palpace hrotem pátradla, neostrou sondou (rovná,zahnutá nebo háčková)

 • tvrdé zubní tkáně, spára u výplní, pod protetickými pracemi
 • kazy primární, sekundární
 • pohyblivost frakturovaných hrbolků
 • uvolněné výplně nebo výplně vpáčené do kavity

Vyšetření parodontální sondou

 • pátráme po uvolnění dna dentogingiválního sulku

Perkuse[upravit | editovat zdroj]

Perkusi provádíme opačným koncem kovového držadla vyšetřovacího nástroje v jeho dlouhé nebo příčné ose, jemně, začínáme na sousedních zubech, zjistíme individuální stupeň reakce, porovnáváme s okolními zuby, u vícehrbolkových poklep na každý hrbolek zvlášť, zuby s nekrotickou nebo gangrenózní pulpou mohou mít zkrácený poklep (slyšíme tzv. zvuk nakřáplého hrnce)

Reakce na chlad[upravit | editovat zdroj]

Zjišťujeme orientačně tenkým proudem studené vody, vzduchovou pistolí. Přesnější je přikládání chladového stimulu na jednotlivé zuby (tyčinka ledu, peleta s tetrafluorethanem = Cognoscin, Aveflor, event.tyčinka ze sněhu CO2). Začínáme u zdravých zubů,dodržujeme stejné časové intervaly přiložení stimulu.

 • Použití:
 • zjišťování vitality zubů
 • odlišení reverzibilního zánětu pulpy od ireverzibilního

Reakce na teplé[upravit | editovat zdroj]

 • Na osušený zub nahřátou tyčinkou gutaperči, event. nahřátou tyčinkou zelené Kerratovy otiskovací hmoty, nevýhodu je, že obě rychle chladnou
 • Rotační leštící kalíšky, kuželíky po několika 10 s při vyšších otáčkách bez chlazení, pomalejší nástup a ústup bolesti, u příčinného zubu je tato bolest velmi krutá.

Reakce na elektrické dráždění[upravit | editovat zdroj]

Testované zuby izolovat válečky nebo kofferdamem, osušené, koncovka se nesmí dotýkat okolních měkkých částí ani výplní, impulzy stejnoměrného nebo střídavého proudu, měly by vyvolat reakci nervových zakončení v pulpě, kontraindikovány u kardiostimulátorů

 • nevýhody:
 • žádná info o cévní zásobení pulpy, to při hodnocené stavu pulpy rozhodující
 • falešně pozitivní reakce stimulací nervových zakončení v periodonciu
 • u chronických onemocnění dřeně shodná reakce jako zdravá
 • u vyšetření vícekořenových výsledky chybné, stav pulpy v jednotlivých kořenech může být odlišný.

Probatorní preparace[upravit | editovat zdroj]

Starší pacienti, rozsáhlé výplně (značná obliterace pulpy, retrakce až pod úroveň dentogingiválníko úponu, zkoušky na teplé a studené nedávají žádnou reakci), u nejvíce podezřelého odstraníme výplň.

Zkouška nákusem[upravit | editovat zdroj]

Ostrá bolest zpravidla občas a při kousání tvrdé stravy, infrakce některé části zubu, většinou hrbolku, v pokročilých stavech až do pulpy, anamnesticky bolest při určitém skousnutí, několik dní klidu, okamžitý ústup, časem se obtíže stupňují, přechází v pulpitické, při hledání linie lomu transluminace, nakusujeme na dřevěnou tyčinku, špátli, gumový kalíšek, bolest se objeví po uvolnění stisku.

Pomocná vyšetření[upravit | editovat zdroj]

RTG[upravit | editovat zdroj]

Při vstupním vyšetření dělám mladým pacientum OPG a bite-wing, situační snímek dělám pouze při plánování protetické práce nebo endodoncie. U starších lidí dělám spíše situační snímek a OPG.

Transluminace[upravit | editovat zdroj]

 • FOT 1
 • laserová fluorescence-Diagnodent - přístroj vysílá paprsek do tkání, tam se odráží a dle odraženého světla posoudí zubní kaz (kaz je přítomný,vrátí se méně světla). Toto vyšetření neni stoprocentní.

Biochemická vyšetření[upravit | editovat zdroj]

 • Dentocult SM
 • Carioscreen - vyšetřuje kazivost, dle barvy určim nízký vysoký nebo střední typ kazivosti
 • Cariosite

Diafanoskopie[upravit | editovat zdroj]

 • prosvícení předních zubů
 • dám zrcádko za a pod zuby,dám ho tak abych světlo odrážela ze zadu na zuby,kaz se projeví stínem

Indexy[upravit | editovat zdroj]

Indexy plaku[upravit | editovat zdroj]

Plaque index[upravit | editovat zdroj]

(Silness a Loe) – v oblasti okraje gingivy, bez barvení

 • 0 – žádný plak
 • 1 – tenký film plaku rozpoznatelný pouze sondáží
 • 2 – mírné nahromadění plaku, rozpoznatelný okem, mezizubní prostory volné
 • 3 – silné nahromadění plaku, mezizubní prostory vyplněny plakem

Modifikovaný Plaque-index[upravit | editovat zdroj]

(Quigley a Hein) – po obarvení

 • 0 – žádný plak
 • 1 – ojedinělé ostrůvky
 • 2 – souvislá linie u okraje
 • 3 – v cervikální třetině
 • 4 – do střední třetiny
 • 5 – do koronární třetiny

Gingivální indexy[upravit | editovat zdroj]

Slouží k posouzení stupně zánětu gingivy.

Sulcus-Blutungs-Index[upravit | editovat zdroj]

(SBI),30 s po šetrné sondáži paro-sondou

 • 0 – gingiva nekrvácí, vypadá normálně
 • 1 – krvácí, vypadá normálně
 • 2 – zánětlivé zbarvení, krvácí
 • 3 – zánětlivý edém
 • 4 – výrazný zánětlivý edém
 • 5 – spontánní krvácení, event. ulcerace

Modifikovaný SBI[upravit | editovat zdroj]

Hodnocení krvácení po sondáži. I / III – vestibulárně, II / IV – orálně, hodnotí se maximálně 28 míst.

Papillen-Blutungs-Index[upravit | editovat zdroj]

(PBI) – krvácení v oblasti interdentální papily

 • 0 – žádné krvácení
 • 1 – malý krvavý bod
 • 2 – více krvavých bodů až linie
 • 3 – interdentální trojúhelník se plní krví
 • 4 – krev stéká

Community Periodontal Index of Treatment Needs[upravit | editovat zdroj]

(CPITN) – WHO sonda, slouží k posouzení onemocnění parodontu a návrhu terapie

 • CPI=0 – zdravý parodont
 • CPI=1 – krvácení
 • CPI=2 – zubní kámen, převislé okraje výplní
 • CPI=3 – choboty do 5 mm
 • CPI=4 – choboty od 6 mm

Měření provádím WHO sondou, která je kalibrovaná. (3,5–5,5–8,5–11,5 mm – barevné pruhování). Chrup je rozdělen do sextantů, pro každý sextant zaznamenám nejvyšší naměřenou hodnotu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Poznámky z přednášek As. MUDr. Luďka Peřinky, CSc.