Bite wing

Z WikiSkript

Situace v ústech a Bite-winq, preparace


Bite-wing (BWP, BWLpravý, levý bite-wing). Intraorální snímek zhotovený tzv. interproximální technikou.

Indikace

  • Diagnostika aproximálních kazů, převislých výplní atp.
  • prevence – vhodné jednou za 1 rok.

Zobrazené struktury

  • aproximální prostory chrupu v postranním úseku – současně dolní i horní čelist;
  • přilehlou alveolární kost;
  • jeden standardní snímek 3 × 4 cm zobrazí od P1–M2 (někdy M3).

Zhotovení

  • ve skusu (mezi laterálními zuby horní a dolní čelisti) je destička, na kterou je kolmo připevněn snímač (v ústech);
  • snímek zachycen v držáku tvaru křídla, aby byl snímek izometrický a ortoradiální.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.