Zubní náhrada

Z WikiSkript

Příčiny defektu

 • Kaz, úraz, vrozené vady, pooperační stavy,...

Klasifikace defektů chrupu

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Defekty chrupu.

Kennedyho klasifikace

Kennedyho klasifikace rozděluje defekty chrupu na 4 základní třídy, kde každá kromě poslední se dále dělí na další podtřídy.

Voldřichova klasifikace

Voldřichova klasifikace rozděluje defekty chrupu také na 4 základní třídy, ale oproti Kennedymu kladl Voldřich důraz na to, aby podle klasifikace šlo již rovnou určit, jaký typ zubní náhrady použijeme.

Eichnerova klasifikace[1]

Opěrnou zónu tvoří:

 • 2 premoláry s 1 premolárem (antagonistou),
 • 1 premolár s 1 premolárem a 1 molárem (oba antagonisté),
 • 1 molár s 1 molárem (hlavním antagonistou).

Funkce zubní náhrady

 • Doplnění defektu;
 • prevence proti poškození chrupu v důsledku chybění zubu (např. by mohlo dojít k: supraokluzi, resorpci kosti, změně sklonu okolních zubů,...);
 • obnovení:
  • funkce;
  • estetiky;
  • fonace.

Přenos žvýkacího tlaku

Dentální

Dentomukózní

Mukózní

Mukózní přenos u celkové zubní náhrady

Oseální

Dentální implantát (RTG)
 • Tlak je zde přenášen přímo na kost bez jakéhokoli tlumení či pružení. Tomu se říká rigidní přenos tlaku.
 • Tím dochází k prudkým nárazům do horní i dolní čelisti.
 • To vše vede k resorpci kosti.
 • Pro nejvyšší možnou minimalizaci všech škod, které by kostní implantát mohl způsobit, musí být naprosto správně usazen do kosti a naprosto přesně ležet v linii okluze.

Typy zubních náhrad

Zubní náhrady dělíme na fixní a snímatelné.

Celoplášťová kovová korunka.
Celoplášťová zlatá korunka.
Fazety.

Existují různé typy fixních zubních náhrad:

 • korunky:
  • celoplášťové korunky,
  • polokorunky,
  • kořenové nástavby,
  • čepové korunky,
  • atraumatické korunky,
  • žaketové korunky,
  • fazetové korunky,
  • kovokeramické korunky,
 • fazety,
 • můstky,
 • fixní korunkové náhrady:
  • inlaye – místo výplní,
  • onlaye – nahrazuje jeden hrbolek,
  • overleje – nahrazuje více hrbolků.

Fixní zubní náhrady

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Fixní náhrady.

Hlavním charakteristickým znakem fixních náhrad je to, že je pacient nemůže sám vyjímat, jak je již patrné z názvu. Tím si na ně pacient lépe zvyká.

Snímatelné zubní náhrady

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Snímatelné náhrady.

Hlavním charakteristickým znakem snímatelných náhrad je to, že je pacient může a musí sám vyjímat a čistit (dvakrát denně). Tím si na ně pacient zvyká hůře.

Částečná snímatelné zubní náhrady

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Částečná snímatelná náhrada.

Částečná snímatelné zubní náhrady dělíme podle základního dělení na deskové a skeletové. Skeletové se vyznačují dentomukózním přenosem tlaku a deskové přenášejí tlak mukózně.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Reference

 1. DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.

Použitá literatura

 • Přednášky as. MUDr. Mileny Nedvědové
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.

Doporučená literatura

 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • ANDRIK, Pavel, et al. Stomatologická protetika : Učebnica pre lekárske fakulty. 1. vydání. Martin : Osveta, 1983. 224 s.