Celoplášťová korunka

Z WikiSkript

Zlatá celoplášťová korunka
Zlatá celoplášťová korunka „in situ“
Celoplášťová kovová korunka

Celoplášťové kovové korunky mají plášť z dentální slitiny (Au, Ag a Pd, obecných kovů a Ti).

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Používají se do laterálního úseku pro náhradu jednotlivých zubů, jako pilířové konstrukce můstků nebo jako kotevní korunky před zhotovením částečně snímatelné náhrady.

Preparace[upravit | editovat zdroj]

Pahýl s oblým schůdkem pro nasazení celoplášťové lité korunky
 • Tangenciální se zakončenou jasnou hranicí ve formě mělkého zaobleného cirkulárního schůdku;
 • ztráta tvrdých zubních tkání: 1−1,5 mm v okluzi; 0,8 mm po obvodě a 0,3−0,4 mm v oblasti krčku.

Otiskování[upravit | editovat zdroj]

Fixace[upravit | editovat zdroj]

 • klasické cementy – zinkoxidfosfátový, sklionomerní, polykarboxylový.

Celoplášťové plastové korunky[upravit | editovat zdroj]

Celoplášťové kornuky frontálních zubů

Celoplášťové plastové korunky jsou indikovány do frontálního úseku. Jsou z dimetakrylátové pryskyřice typu „Superpont C+B“, kompozitní pryskyřice klasické a jejich světlem polymerující ekvivalenty, kompozitní plasty polymerující světlem.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • U mladých zubů se širokou dřeňovou dutinou;
 • u zubů s obnaženými kořeny, kde nelze preparovat schůdek;
 • u gracilních a nízkých zubů;
 • v případě nepříznivých artikulačních podmínek a parafunkcí (bruxismus).

Preparace[upravit | editovat zdroj]

 • V oblasti krčku ukončena cirkulárním schůdkem o šířce 1 mm (min. 0,5 mm);
 • tvar schůdku v závislosti na fixaci – pravoúhlý (klasické nebo skloionomerní cementy) nebo zaoblený (adhezivní způsob fixace – duální nebo světlem polymerující pryskyřičné cementy);
 • prostor v okluzi 1,5−2 mm;
 • obvod pláště 1−1,5 mm;
 • optimální mírně kónická preparace (5–6 °) a dostatečná výška pahýlu (min. 4 mm).

Fixace[upravit | editovat zdroj]

K fixaci se používají zinkoxidfosfátové a skloionomerní cementy.

Nevýhody[upravit | editovat zdroj]

 • Nižší povrchová tvrdost než je sklovina;
 • odolnost otěru, postupná ztráta lesku a možnost adheze pigmentací;
 • barevná nestabilita (za 2−3 roky používání) – nejčastěji v oblasti krčkového uzávěru;
 • adheze plaku.

Celoplášťové keramické korunky[upravit | editovat zdroj]

 • Vynikající estetika;
 • dostatečně mechanicky odolné pro frontální i laterální úsek chrupu;
 • náročné na prostor a přesnost preparace, otisku a laboratorního zpracování.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Estetická rekonstrukce frontálních zubů;
 • funkční úprava frontálních zubů;
 • rekonstrukce laterálních zubů.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • Shodné s pryskyřičnými korunkami;
 • dostatečně široký cirkulární schůdek (1−1,5 mm) je nezbytný pro zajištění dostatečné mechanické odolnosti a estetického vzhledu.

Preparace[upravit | editovat zdroj]

 • V okluzi 2 mm, po obvodu pahýlu 1,5 mm;
 • tvar se liší podle způsobu připevnění (viz pryskyřičné).

Materiály[upravit | editovat zdroj]

 • Napalování na celokeramické jádro;
 • vrstvená technika;
 • licí a lisovací keramika;
 • frézovaná keramika CAD-CAM nebo její varianta kopírovaná frézová.

Fixace[upravit | editovat zdroj]

 • Náhrady, které lze leptat;
 • kompozitní cementy a adhezivní technika;
 • zinkoxidfosfátové a skloionomerní cementy.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. 0 s. ISBN 80-902118-9-5.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto. Stomatologická propedeutika. 1. vydání. Aviceum, 1984. 392 s. 
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.