Otiskování

Z WikiSkript

Otiskování je zhotovení negativu situace v ústech pacienta.

Jednodobý monofázový otisk

Jednodobý monofázový otisk se takto nazývá, protože se zhotovuje jednou hmotou v jedné fázi. Tento materiál se v případě polyéteru musí nanášet jak na otiskovací lžíci, tak na otiskované zuby, u alginátu se nanáší jen do lžíce.

Otiskovací hmoty: polyéterové, agarové.

  • Použití: náhrady nesené implantáty, kombinované náhrady s nesponovými kotevními prvky.

Jednodobý dvoufázový otisk

Jiné názvy pro tuto techniku otiskování jsou: metoda dvojího míchání, sendvičová technika.

Jednodobý dvoufázový otisk se takto jmenuje, protože se používají hmoty ve dvou konzistencích. Do lžíce se použije hustější fáze a na otiskované zuby řidší fáze. Jejich viskozita by se ale neměla příliš lišit.

  • Použití: ve fixní protetice (korunky, můstky, kořenové nástavby, inlaye, onlaye a další).

Dvoudobý dvoufázový otisk

Jiné názvy pro tuto techniku otiskování jsou: metoda dvojího otiskování, korekční otisk.

Dvoudobý dvoufázový otisk (korekční)

Dvoudobý dvoufázový otisk se takto jmenuje, protože se provádí otiskování celkem dvakrát (pokaždé je hmota v jiné konzistenci – fázi).

  • První otiskování se provádí otiskovací hmotou konzistence tmelu (typu solid, heavy, putty).
  • Druhé otiskování se provádí otiskovací hmotou konzistence řídkého krému (typu light, body, wash).

Mezi prvním a druhým otiskováním se musí upravit první otisk tak, aby do něj mohl být zhotoven otisk druhý. Upravování spočívá v odstranění podsekřivin, vytvoření odtokových rýh a zkrácení okrajů.

Postup otiskovaní

Před otisknutím vybereme vhodnou velikost otiskovací lžíce a otiskovací lžíci vyzkoušíme v ústech pacienta. Pokud otiskujeme na protetické práce, kde je nutná vysoká přesnost otisku a naše preparace zasahuje paragingiválně nebo subgingiválně, je nutné provést retrakci gingivy

Vlastní otisk jednou z výše uvedených metod.

Po otisknutí otisk zkontrolujeme, poté vydesinfikujeme (spraye, roztoky,..), opláchneme pod tekoucí vodou a osušíme. Tímto postupem minimalizujeme riziko přenosu infekčních onemocnění a riziko snížení povrchové kvality sádry vlivem zbytků krve a slin. Transport do laboratoře musí probíhat rychle, bez deformací a se zajištěním vhodné vlhkosti v případě využití alginátových otiskovacích hmot.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
  • NOVOTNÁ, Marta. Zásady preparace pro zubní náhrady, silikonový klíč, otiskovací hmoty,otiskovací technika ve fixní protetice [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 21.10.2013.