Dvoudobý dvoufázový otisk

Z WikiSkript

Jiné názvy pro tuto techniku otiskování jsou: metoda dvojího otiskování, korekční otisk.

Dvoudobý dvoufázový otisk (korekční)

Dvoudobý dvoufázový otisk se takto jmenuje, protože se provádí otiskování celkem dvakrát (pokaždé je hmota v jiné konzistenci – fázi).

  • První otiskování se provádí otiskovací hmotou konzistence tmelu (typu solid, heavy, putty).
  • Druhé otiskování se provádí otiskovací hmotou konzistence řídkého krému (typu light, body, wash).

Mezi prvním a druhým otiskováním se musí upravit první otisk tak, aby do něj mohl být zhotoven otisk druhý. Upravování spočívá v odstranění podsekřivin, vytvoření odtokových rýh a zkrácení okrajů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.