Fixní můstek

Z WikiSkript

Fixní můstek je pevná náhrada umožňující dentální přenos žvýkacího tlaku přes pilíře ohraničující defekt, nebo zbylé zuby v oblouku.

Indikace a kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Sanace mezer v zubním oblouku, které se staly mastikační, fonační nebo estetickou závadou (defekty I. třídy).
 • Profylaxe chrupu postiženého parodontitidou, kdy působí na zbylé zuby jako dlaha.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • Nedostatek kvalitních pilířových zubů.
 • Špatný biologický faktor pilířů.
 • Nevhodné anatomické podmínky (široké nebo úzké mezery, velké defekty alveolárního výběžku).
 • Nezhojené extrakční rány.

Části můstku[upravit | editovat zdroj]

Můstek.
Sedmičlenný můstek se třemi mezičleny.
 1. Pilířové konstrukce (různé typy korunkových náhrad, inleje, onleje, částečné korunky).
 2. Mezičleny = tělo (nahrazují chybějící zuby).
 3. Spoje.

Pilířové konstrukce[upravit | editovat zdroj]

 • pevné kotvení můstku k pilířovým zubům
 • jejich retence závislá na tvaru preparovaného pahýlu a na ploše naléhájící na pahýl
 • náhrady - celoplášťové korunky, částečné, inleje, onleje

Mezičleny[upravit | editovat zdroj]

Modelace mezičlenů se liší podle lokalizace v zubním oblouku:

Modifikace mezičlenů (vzhledem ke sliznici alveolu)[upravit | editovat zdroj]

 1. Sedlové (plošný těsný kontakt) – konkávní.
  • Dobrá estetika,
  • těsný kontakt brání retenci potravy a fonetickým problémům,
  • dochází ale k adhezi plaku, který nelze z konkávní plochy odstranit a následně tak vznikají zánětlivé změny až ulcerace,
  • indikovaný jen u snímatelných můstků.
 2. Redukované sedlové.
  • Plošný kontakt s alveolární sliznicí je menší,
  • mají stejné nedostatky jako mezičleny sedlové a navíc může docházet k retenci potravy a k fonetickým problémům.
 3. Dotykové – tangenciální (lineární maloplošný kontakt) – konvexní.
  • Vhodné díky dostatečné hygieně, ale vzhledem k estetice a fonaci mají své nedostatky – v místech kde chybí mezizubní papily vznikají mezery a pacienti si stěžují na syčení vzduchu a pronikání sliny (lze řešit silikonovou gingivální epitézou).
 4. Bezkontaktní – proplachovací.
  • Nedotýkají se alveolární sliznice,
  • nahrazují pouze žvýkací plošky,
  • indikace: v distálním úseku dolní čelisti a u dostatečně vysokých pilířů.
 5. Kónické – pontopinové (zanořené).
  • Mají schopnost zabránit kolapsu extrakční rány a remodelaci alveolu do tvaru přirozeného zubního krčku,
  • jsou zanořeny do extrakční rány, kde často dochází k zánětům sliznice a resorpci alveolární kosti,
  • přípustné u fixních imediátních provizorií.
 6. Oválné – konvexní.
  • Redukovaný plošný dotyk,
  • z hlediska hygieny a estetiky nejvhodnější,
  • podmínkou je dostatek prostoru a odpovídající konfigurace alveolu (někdy možno upravit plastikou alveolu, remodelací extrakční rány pomocí imediátního kónického mezičlenu).

Spoje[upravit | editovat zdroj]

 • Musí být dostatečně silné pro zajištění pevnosti a rigidity,
 • při modelaci je důležité respektovat výšku a tvar mezizubní papily pro zajištění dostatečné hygieny.

Preparace[upravit | editovat zdroj]

 • Dle typu korunkových náhrad.

CAVE!!! Důležitá je paralelita!

Dlouhodobá prognóza[upravit | editovat zdroj]

 • Je vázána na pilířové zuby,
 • funkčnost můstku bývá 15 až 20 let,
 • omezená životnost je dána malhygienou pacienta, chybnou preparací lékaře, nekorektní prací zubního technika atd.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. 0 s. ISBN 80-902118-9-5.