Biologický faktor zubu

From WikiSkripta

Biologický faktor zubu je známkou kvality zubu.

Kritéria hodnocení biologického faktoru zubu[edit | edit source]

1. Složka klinická

2. Složka rentgenologická

Rozdělení zubů podle biologického faktoru - dle Voldřicha[edit | edit source]

 • I. třída: špičáky, první a druhé moláry
 • II.třída: horní střední řezáky, všechny premoláry, třetí moláry
 • III.třída: horní postranní řezáky, všechny dolní řezáky, všechny zuby se špatným biologickým faktorem

Rozdělení zubů dle významu v rámci chrupu[edit | edit source]

 • Zuby s pozitivním významem
  • Absolutně potřebné: Mají nejvyšší biologickou hodnotu, slouží jako pilíře I. třídy, mají nejdelší prognózu.
  • Relativně potřebné: Slouží jako pilíře II. a III. třídy.
 • Zuby s negativním významem
  • Absolutně negativní: Zhoršují biologický faktor chrupu jako celku.
  • Relativně negativní: Svou přítomností ohrožují ostatní zuby nebo jsou příčinou traumatické artikulace.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Klasifikace defektů chrupu - biologický faktor [přednáška k předmětu Protetické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 12.10.2011. 
 • MARKOVÁ, Marie. Názvosloví a značení zubů, dočasná a stálá dentice, histologická skladba [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 22.10.2012. 
 • NOVOTNÁ, Marta. Rozdělení pilířových zubů, biologický faktor zubu, přenos žvýkacího tlaku, typy zubních náhrad [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. 7.10.2013. 
 • ANDRIK, Pavel, et al. Stomatologická protetika : Učebnica pre lekárske fakulty. 1. vydání. Martin : Osveta, 1983. 224 s.