Zubní pilíře

From WikiSkripta


Každý zub v našich ústech má svou nezastupitelnou funkci a jedinečnou hodnotu. Žádný stomatologický materiál není schopen plnohodnotně nahradit to, co stvořila příroda. Přesto je při ztrátách zubů nutné doplnit zubní oblouk a obnovit správnou funkci chrupu. Dle rozsahu postižení a dalších kritérií volíme vhodnou protetickou náhradu, kterou, v případě fixních a snímatelných náhrad, často kotvíme k zachovaným zubům v ústní dutině. Takové zuby nazýváme pilířové a jsou rozděleny do třech tříd dle Voldřicha. Z protetického hlediska jsou tedy některé zuby hodnotnější než jiné. Důležitým hlediskem při posuzování byla zejména délka a mohutnost kořenového systému. Ideální pilířový zub má dlouhý a stabilní kořen. Zuby s odchylkou od normy v morfologii korunky, tvaru, počtu či velikosti kořenů spadají do nižší třídy.

Pro zařazení pilířů je důležité posoudit mohutnost a délku kořene

Pilíře I. třídy dle Voldřicha[edit | edit source]

Mezi pilíře první třídy patří:

 • horní i dolní špičáky
 • horní i dolní první stálé moláry
 • dolní druhé stálé moláry
 • horní druhé stálé moláry, pokud jejich kořeny mají správnou konstituci (pokud mají tvar kužele, patří do druhé třídy)
 • mohou sem patřit třetí moláry

Pilíře II. třídy dle Voldřicha[edit | edit source]

Mezi pilíře druhé třídy patří:

 • horní velké řezáky
 • všechny premoláry
 • zuby patřící do I. třídy, ale se zhoršeným biologickým faktorem
 • mohou sem patřit třetí moláry

Pilíře III. třídy dle Voldřicha[edit | edit source]

 • horní malé řezáky
 • všechny dolní řezáky
 • zuby patřící do první a druhé třídy se zhoršeným biologickým faktorem
 • mohou sem patřit třetí moláry

Zubní ekvivalenty[edit | edit source]

Pokud se vedle sebe nacházejí dva zuby patřící do druhé třídy, můžeme s nimi zacházet jako by se jednalo o jeden pilíř první třídy. Tyto zuby jsou tzv. ekvivalenty první třídy. Stejně pokud se vedle sebe nachází dva zuby třetí třídy, můžeme o nich říci, že se rovněž jedná o ekvivalenty druhé třídy.


Odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • NEDVĚDOVÁ, Milena. Úvod do protetiky [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 15.10.2012. 

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.