Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Endodontické ošetření

Z WikiSkripta

Endodonticé ošetření je soubor ošetřovacích postupů a technik, které mají jednak za úkol zachovat zdravou a vitální pulpu, a v případě, že již došlo k ireverzibilnímu poškození pulpy, slouží k zachování nevitálního zubu jako funkční jednotky dutiny ústní.

Cíle[upravit | editovat zdroj]

Úspěšné ošetření[upravit | editovat zdroj]

 • pacient nemá potíže (otok, píštěl, bolesti)
 • na RTG patrná kvalitní lamina corticalis a dostatečná šířka periodontální štěrbiny

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • ireverzibilní onemocnění pulpy
  • vitální exstirpace:odstranění infikované pulpy
  • stačí rozšíření kanálku o 3–4 velikosti (po odstranění zánětlivé pulpy předpokládáme dentinové tubuly bez kontaminace infekcí)
  • ideálně provést vitální exstirpaci a ošetření kanálku v jedné návštěvě
 • nekróza či gangréna pulpy
  • předpokládáme zatlačení infekce do dentinových tubulů
  • nutné výraznější opracování kanálku, časté výplachy
  • ideálně dvoufázové ošetření, mezi návštěvami aplikace dezinfekční vložky z Ca(OH)2
 • protetické důvody
  • nevhodné postavení: sklon, supraokluze; při preparaci pahýlu nutno zasáhnout do dřeňové dutiny
  • nedostatečná retence pro protetickou práci: nutnost použití kořenového čepu
  • prevence u zubů, které špatně snáší preparaci na protetiku, zejména dolní řezáky či horní premoláry
  • vitální exstirpace a ošetření kanálku v jedné návštěvě
 • trauma
  • vitální exstirpace a ošetření kanálku v jedné návštěvě

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • sociální
  • nespolupráce pacienta (nezájem, neochota investovat čas a peníze)
  • ztížené otevírání úst (nutno minimálně na šířku dvou prstů)
  • nemožnost transportu na opakovaná ošetření
  • snížení intelektu či jiné onemocnění znemožňující spolupráci pacienta (např. Downův syndrom, Parkinsonismus)
 • technické
  • extrémní anatomie kořene
  • zalomený nástroj
  • neodstranitelné kořenové výplně a čepy
  • nedostatečné vybavení lékaře
 • konzervační
  • nevyléčitelná parodontitida
  • fraktura kořene
  • hluboký kaz kořene
  • nevyplnitelná perforace ve stěně kořene, často iatrogenně způsobená
  • zub bez možnosti postendodontického ošetření
  • zub bez významu, např. zuby moudrosti nemající antagonisty
  • nedokončený vývoj kořene

Vyšetření[upravit | editovat zdroj]

Klinické vyšetření, zhodnocení stavu hygieny, indikací a kontraindikací ošetření. Před počátkem vlastního endodontického ošetření je nutný diagnostický RTG snímek k potvrzení diagnózy, zjištění stavu zubu, parodontu, anatomie kořenů eventuelně kořenových kanálků.

Příprava[upravit | editovat zdroj]

Kofferdam
 • situační snímek RTG
 • v případě vitality dřeně aplikujeme lokální anestezii, u nekrózy či gangrény není obvykle nutná
 • zajištění suchého pracovního pole (válečky, koferdam, savka)

Základní postup endodontického ošetření[upravit | editovat zdroj]

Pulpextraktor a odstraněná pulpa
Apexlokátor
Vstupy do kanálků
 1. Trepanace cavum pulpae (diamantovaná/tvrdokovová hruštička či kulička (například Müllerův amputační vrtáček - tvrdokovová kulička na prodlouženém dříku) v turbíně nebo červeném kolénku).
 2. Snesení stropu cavum pulpae (fisurka s rovným čelem nebo Battův vrták, snížení otáček).
 3. Odstranění dřeně z cavum pulpae – záleží na stavu dřeně. Použijeme exkavátor, či mikromotor s tvrdokovovým vrtáčkem.
 4. Sondáž vchodů do kořenových kanálků pomocí sondy, kořenových nástrojů,...
 5. Rozšíříme vchody do kořenových kanálků (koronární flaring) za pomoci endokolénka a vrtáčků Gates-gliden, Peeso Largo…
 6. Odstraníme dřeň z jednotlivých kořenových kanálků, můžeme-li, použijeme pulpextraktor (= exstirpační jehla), nebo pomocí kořenových nástrojů (K-reamer, K-file, H-file…).
 7. Kanálky opracováváme pomocí kořenových nástrojů s bezpečnou pracovní délkou určenou na základě statistiky.
 8. Stanovíme pracovní délku kořenových kanálků pomocí apexlokátoru, nebo pomocí izometrického RTG s nástrojem (délka lze odečíst u nástrojů ISO 15 a větších, menší nejsou na RTG patrné). Foramen fyziologicum se nachází 0,5–3 mm od RTG apexu.
 9. Kanálky opracováváme, proplachujeme. (Metody a techniky jsou uvedeny níže.) Je nutné odstranit veškerý infikovaný dentin.
 10. Další postup je závislý na onemocnění zubu: dočasné plnění dezinfekční vložkou, definitivní plnění laterální kondenzací…

Techniky[upravit | editovat zdroj]

Způsoby práce s jednotlivými nástroji:

 • jemná rotace (ve směru i proti směru), minimální tlak: sondáž kanálků, K-file, K-flexofile
 • rotace s následným vytažením: u zahnutých kanálků problém s rotací, hrozí zalomení nástroje, K-reamer (pronikač)
 • lineární technika: pilování od apexu ke korunce, nutno volit malé nástroje, často vyplachovat a rekapitulovat pracovní délku, hrozí stripping (viz níže), H-file, K-file, S-file
 • balancovaná technika: K-flexofile s tupou špičkou, často vyplachujeme
  • pasivní zavedení před foramen fyziologicum (FF): minimální tlak, kývavé pohyby, ne na celou pracovní délku
  • otočíme po směru o 1/2 až 1/4 otáčky, bez tlaku
  • otočíme proti směru o 1/2 až 3/4 otáčky, působíme tlakem
  • vytáhneme nástroj i s detritem, možná mírná rotace po směru

Metody[upravit | editovat zdroj]

Ucelené postupy využívající více technik:

 • kombinovaná
 • step back
 • step down
 • crown down preasureless
 • metoda dvojího konusu za použití balancované síly
 1. koronární konus
  • ručně: balancovanou technikou
  • strojově: Gates–Glidddenovy vrtáčky, velikost ISO 50–90, zelené kolénko, časté výplachy, do kanálku vkládat za rotace
 2. apikální konus: balancovaná technika, na ISO 35–40 dle tvaru a velikosti kanálku, výplachy, rekapitulace PD
 3. step back: balancovanou technikou, nástroji o velikost většími než je hlavní apikální nástroj (tj. poslední, kterým jsme pracovali u apexu), pracujeme na PD zkrácenou o 1 mm, poté vezmeme o číslo větší nástroj, opět zkrátíme o 1 mm
 4. konečné opracování: lineární technikou, hlavní apikální nástroj, nutno zachovat konicitu kanálku, zarovnání stěn, časté výplachy a kontrola pracovní délky

Plnění[upravit | editovat zdroj]

Existují tři metody plnění kořenového kanálku.

Postendodontické ošetření[upravit | editovat zdroj]

Postendodontické ošetření se liší dle úseku chrupu v kterém je prováděno.

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Via falsa
 • komplikace při opracování kořenového kanálku
  • zipping
  • ledging
  • stripping
  • via falsa
  • transportace
  • zalomení nástroje
  • zátka
 • komplikace při vyplachování a aplikaci desinfekční vložky
 • komplikace vzniklé při plnění
 • komplikace vzdálené


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PEŘINKA, Luděk. Endodontické ošetření [přednáška k předmětu Endodoncie, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. zimní semestr.