Komplikace endodontického ošetření

Z WikiSkript

Komplikace endodontického ošetření máme trojího typu:

 • Komplikace při opracování kořenového kanálku
 • Komplikace okolních periapikálních tkání
 • Komplikace vzdálené

Komplikace při opracování kořenového kanálku[upravit | editovat zdroj]

Komplikace nastávají především u zakřivených kanálků

Zipping a elbow efekt[upravit | editovat zdroj]

Zipping vzniká při nadměrném rozšíření až proříznutí apexu hrotovou částí nástroje. Následně vzniká elbow efekt, což je zúžení a neopracované místo nad tímto rozšířením (nad zippingem). Příčinou je nejčastěji:

 • rotace nástroje v zahnutém kanálku
 • při lineárním pohybu
 • nedostatečně předehnutým nástrojem a jeho snahou o napřímení

Ledging[upravit | editovat zdroj]

Ledging je zářez ve stěně kořenového kanálku vytvořený hrotem nástroje, znemožňující ošetření jeho zbylé části. Nejčastějsí příčinou je:

 • nástroj není dostatečne předehnut
 • není průběžně kontrolovaná pracovní délka nástroje

Nástroj pak má tendenci neustále zajíždět do nesprávného směru a zbylý kanálek je čím dál více obliterovám detritem. Řešením je předehnutí špičky nástroje a jemnými kývavými pohyby se snažíme zasunout nástroj po vnitřní stěně kanálku.

Stripping[upravit | editovat zdroj]

Stripping je prošoupání stěny kořenového kanálku na vnitřní stěně zakřivení. Vzniká hlavně u mesiálních kořenů dolních molárů nástrojem, který nebyl předehnutý. Řešením je vytvoření situačního snímku, dále lehce ztupíme břity na vnitřním oblouku předehnutého pilníčku.

Via falsa[upravit | editovat zdroj]

Via falsa je perforace stěny kořenového kanálku. Příčinou je:

 • nešetrné použití rotačních nástrojů v kk zvláště pak při „trepanaci apexu“
 • rotační nástroje s ostrou aktivní špičkou

Transportace kanálků[upravit | editovat zdroj]

Transportace vzniká, když je kořenový kanálek v důsledku opracování v kořenu posunut oproti původnímu průběhu. Příčinou bývá nejčastěji lineární metoda opracování.

Zalomení nástroje[upravit | editovat zdroj]

Zalomení způsobí obliteraci kořenového kanálku nástrojem. Příčinou je:

 • rotace nástrojem který není k této technice uzpůsobený (H-filem)
 • poškozený nástroj, opotřebovaný, přesterilizovaný

Zátka[upravit | editovat zdroj]

Zátka je nahromadění detritu před foramen fyziologicum. Zátka je možnou příčinou některých předchozích stavů, tak i vlastní komplikací. Vzniká při:

 • nedostatečné průběžné rekapitulaci pracovní délky při opracování
 • především u lineární techniky

Odstranění je u zahnutých kořenových kanálků obtížné, u rovných je to snadnější. H-filem nebo K-filem podstatně menší velikosti jako průměr kořenového kanálku se snažíme zátku navrtat a po malých kouscích ji odstraňovat. Je to časově náročné, proto se snažíme průběžně často rekapitulovat a vyplachovat.

Komplikace okolních periapikálních tkání[upravit | editovat zdroj]

Komplikace při vyplachování kořenového kanálku[upravit | editovat zdroj]

 • přetlačení výplachové tekutiny NaOCl – přes apex se dostane do periapikální tkáně a způsobí bolest a otok
 • přetlačení výplachové tekutiny H2O2 – z peroxidu se dostane bublinka do tkání a způsobí emfyzém

Komplikace při aplikaci hydroxidu vápenatého[upravit | editovat zdroj]

 • přeplnění – dojde k nekróze okolních tkání
 • aplikace formokresolu – je alergenní, toxický, kancerogenní

Komplikace vzniklé při plnění[upravit | editovat zdroj]

Není-li výplň hermetická:

 • proudění tekutiny mezi periodonciem a kanálkem – dochází k uvolnění sealeru, uvolňování nečistot, iritaci periapikálních tkání
 • chronická periodontitis a resorpce kosti – velikost projasnění závisí na virulenci, obranyschopnosti, velikosti netěsnosti

Komplikace vzdálené[upravit | editovat zdroj]

Aspirace ( vdechnutí ) nástroje[upravit | editovat zdroj]

Musíme okamžitě transportovat pacienta na RTG plic. Z hlavního bronchu lze nástroj bronchoskopicky odstranit, pokud ale projde až do plic, je nutná resekce plíce.

Aglutice ( polknutí ) nástroje[upravit | editovat zdroj]

Může dojít k perforaci jícnu i srdcearytmie, smrt.

Nástroj se většinou hlídá použitím RTG, gastroskopií. Pacient požívá hutnou stravu (zelí, brambory).

Bakteriémie[upravit | editovat zdroj]

Při endodontickém ošetření otevíráme krevní řečiště → hrozí bakteriémie. U pacientů s oslabenou obranyschopností, po endokarditidě, s umělou chlopní a imunosupresovaných antibiotické krytí 1 hod před zákrokem 2 - 3g širokospektrého penicilinu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • PEŘINKA, Luděk. Základy klinické endodoncie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-903876-8-3.
 • PEŘINKA, Luděk. Komplikace endodoncie [přednáška k předmětu Konzervační zubní lékařství, obor Zubní lékařství, 1. LF UK]. Praha. letní semestr.