Periodontitis

Z WikiSkript

Heslo
Periodontitis apicalis chronica – 2. premoláru (RTG)

Periodontitis je zánětlivé postižení periodoncia, které rozdělujeme na akutní a chronické. Chronický stav nemá výrazné projevy, nacházíme ho náhodně na RTG. Akutní stav je bolestivý, reaguje na skus i poklep. Oba stavy mohou vzájemně přecházet.

Související články

Použitá literatura

  • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.