Periodontitis chronica

From WikiSkripta

Periodontitis chronica, celým názvem periodontitis apicalis chronica, je zánětlivé onemocnění periodoncia. Je to relativně častý nález charakteristický tvorbou granulační tkáně. Fibroblasty se metamorfují v osteoklasty a ložisko se zvětšuje, po extrakci pevně lne k zubu.

Příznaky[edit | edit source]

Periodontitis apicalis chronica – 2. premoláru (Rtg)

Klinicky se neprojevuje, nacházíme ji často při nekróze (ev. gangréně) pulpy. Pulpa ztratila vitalitu důsledkem přerušení nervových vláken a cév ve foramen fyziologicum. Není žádná reakce na tepelné podněty, mrtvě šedá barva zubu, poklep připomíná „nakřáplý hrnec“, případně gangrenózní zápach při preparaci. Hlavním nástrojem pro stanovení diagnózy je RTG - periapikální projasnění, porušená lamina corticalis, různě rozšířená periodontální štěrbina.

Zánět se může šířit do okolí do sinus maxillaris, baze lební.

Rozdělení[edit | edit source]

1. Klinické - podle nálezu na RTG
 • periodontitis apicalis chronica circumscripta – periapikální granulom - ohraničené ložisko s velkým množstvím vaziva
  • ostitis chronica circumscripta – je-li ložisko větší
 • periodontitis apicalis chronica difusa – neohraničené ložisko
  • ostitis chronica difusa
 • periodontitis apicalis chronica granulomatosa progressiva - pokračuje dál slizniční / kožní / antrální píštělí
 • periodontitis apicalis chronica scleroticans - na RTG chybí periapikální projasnění, naopak je tu kondenzace kosti - kondenzující ostitis, u jedinců s dobrou imunitou
2. Histologické - dle zón na preparátu
 • zóna zánětlivé celulizace
 • zóna exsudace
 • zóna granulace
 • zóna fibrotizace


Ze zbytků epitelu Hertwigovy pochvy = Malassezovy ostrůvky se může časem vytvořit cystogranulom, který dál roste a postupně se mění v radikulární cystu = nejčastější odontogenní cysta. Druhou cestou vzniku radikulární cysty je z chronického dentoalveolárního abscesu - resorpcí hnisu a epitalizací dutiny ( z Malassezových ostrůvků). Cysty způsobují tlakovou resorpci kosti, můžou podlehnout hnisavému zánětu nebo se vzácně přeměnit ve spinocelulární karcinom.

Radikulární cysty jsou dvojího typu.

 • pravé - jejich pouzdro nesouvisí s kořenovým kanálkem daného zubu - i po kvalitním endodontickém ošetření zvětšuje svůj objem → nutná cystektomie.
 • nepravé - souvisí s kořenovým kanálkem - po endodontickém ošetření se zmenšují


Při snížené imunitě může akutně exacerbovat a dát vzniknout periodontitis chronica acutae exacerbans (masivní leukocytární infiltrace, hnisavý exsudát se šíří jako akutní periodontitis, bolí na poklep i skus)

Terapie[edit | edit source]

Terapii volíme podle příčiny: přechod infekce ze zubní dřeně, chemické dráždění (přetlačení materiálu přes apex), mechanická (poranění kořenovým nástrojem) Téměř vždy provádíme kvalitní endodoncii, případně extrakci a exkochleaci.

Terapie pravé radikulární cysty je její chirurgická extirpace (cystektomie).

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • PEŘINKA, Luděk. Základy klinické endodoncie. 2. vydání. vydavatel, 2009. 0 s. ISBN 978-80-903876-8-3.
 • Peřinka, Luděk: Periodontitis.[Přednáška pro 3. ročník, zubní lékařství]. Vypracované otázky.