Adhezivní můstek

Z WikiSkript

Adhezivní můstek (též lepený můstek nebo Rochettův můstek ve frontálním úseku, Marylandský můstek v laterálním úseku) je dlouhodobě provizorní nebo permanentní fixní protetická náhrada natmelená na minimálně preparovené nebo nepreparované zuby. Zajišťuje dentální přenos žvýkacího tlaku. Výhodou adhezivního můstku je zachování tvrdých zubních tkání, tento typ náhrady je využíván především u mladých pacientů. V postraním úseku také nazýván Marylandský můstek.

Funkce[upravit | editovat zdroj]

 • Estetická rehabilitace,
 • fonační rehabilitace,
 • dlahovací funkce,
 • náhrada ztracených zubů,
 • obnovení mastikační funkce,
 • prevence výstupu antagonistů do supraokluze,
 • prevence poruch temporomandibulárního kloubu.
Adhezivní můstek s jedním mezičlenem z estetického materiálu

Stavba[upravit | editovat zdroj]

Kovová konstrukce (tenké kovové plátky na orální straně pilířových zubů), lze nahradit odolným estetickým materiálem. Mezičleny adhezivních můstků s kovovou konstrukcí především ve frontálním úseku fazetované estetickým materiálem.

Otiskování[upravit | editovat zdroj]

Otiskujeme kvalitními adičními silikony (technika dvojího otiskování/technika dvojího míchání). Musíme zajistit dostatečnou přesnost dané konstrukce.

Tmelení[upravit | editovat zdroj]

Pomocí kompozitu na naleptaný povrch pilířového zubu. Pro lepší spojení jsou kovové části můstku předem upravovány (kondiciování povrchu), využívané metody jsou například silanování (nanesení vrstvy oxidů křemíku a následně vrstvy silanů na povrch konstrukce) nebo pocínování (elektrolytické nanesení cínu na povrch kovu).

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • Pilířové zuby s dostatečným množstvím kvalitní skloviny (bez rozsáhlých kariezních lézí/abraze),
 • dobrá ústní hygiena pacienta,
 • šířka mezery odpovídá šířce nahrazovaného zubu.

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • Rozsáhlé mezery (víc jak 1 chybějící zub frontálně v horní čelisti nebo v postranním úseku i , více jak 2 zuby frontálně v dolní čelisti),
 • nepříznivé mezičelistní poměry, ortodontické anomálie (hluboký skus, zkřížený skus)
 • nevyhovující hygiena pacienta,
 • velké diastema,
 • krátké klinické korunky pilířových zubů.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • WEBER, Thomas a Magdalena KOŤOVÁ. Memorix zubního lékařství. 2. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3519-1.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]