Estetická faseta

Z WikiSkript

Indikace[upravit | editovat zdroj]

 • esteticky rušivé diskolorace skloviny, které lze překrýt vrstvou keramiky nebo plastu silnou max. 1 mm;
 • mírné anomálie postavení, tvaru a velikosti zubů, uzávěr diastematu, tremat zubů;
 • hypoplázie tvrdých tkání (limitující je dostatek skloviny pro možné adhezivní fixace);
 • abraze tvrdých zubních tkání (je vhodné zjistit příčinu k vyloučení eventuální kontraindikace);
 • dostavba vodících plošek (korekce nebo obnovení řezákového a špičákového vedení);
 • protetické ošetření po ortodontické terapii;
 • mnohočetné kompozitní výplně (pozor na nedostatek skloviny použitelné pro fixaci, při velké ztrátě tvrdých zubních tkání je vhodnější jiná korunková náhrada);
 • oprava stávajících fixních náhrad s keramickým fazetováním (musí být zachována intaktní vrstva opakeru).
Estetická faseta před nasazením

Kontraindikace[upravit | editovat zdroj]

 • velmi intenzivní diskolorace, které nelze redukovat ani opakovaným bělením;
 • devitalizované zuby (nebezpečí fraktury klinické korunky, lepší kořenová nástavba a plášťová korunka);
 • bruxismus;
 • velké klínové defekty (nelze dosáhnout přibližně stejné síly keramiky, v oblasti dentinu fungují jen dentinová adheziva);
 • uzávěr příliš velkých mezizubních mezer (tremata, diastema).

Preparace[upravit | editovat zdroj]

 1. do hloubky cca 0,3–0,5 mm pouze ve sklovině;
 2. hranici je vhodné umístit 0,5–1 mm nad marginální gingivou, aproximálně záleží rozsah na ponechání nebo remodelaci bodu kontaktu;
 3. obvod preparované plochy ukončíme mělkým zaobleným schůdkem;
 4. incize se zbrušuje o 1–2 mm směrem palatinálním.

Otisky[upravit | editovat zdroj]

 1. nejlépe v částečné individuální lžíci speciálně upravené, aby bylo možné vyjmout otisk horizontálním směrem z úst;
 2. vestibulo-aproximálně zavádíme jemná retrakční vlákna.


Materiály – adiční silikony, polyétery, jednodobá technika otiskování

Provizorní náhrady – většinou se nezhotovují " zbylá vrstva skloviny dostatečně chrání pulpu před poškozením, pokud zasahuje preparace do dentinu, je vhodné před otiskováním aplikovat některé z dentinových adheziv, aby nedošlo ke kontaminaci dentinové rány

Fixace – adhezivním postupem s použitím kompozitních cementů

.

Způsoby zhotovení keramické fazety[upravit | editovat zdroj]

 • fóliová technika – modelace a napalování na platinovou fólii 0,25 mm;
 • modelace na tvrdé keramické jádro;
 • technikou Vitapress-Vita;
 • odléváním nebo lisováním keramiky;
 • kopírovaným frézováním;
 • pomocí CAD/CAM systému – počítačem řízené frézování z keramických bločků.

Chyby při zhotovení fazet[upravit | editovat zdroj]

 • nedodržení kontraindikací;
 • nedostatečné opláchnutí kyseliny fluorovodíkové z povrchu keramické fazety – mikroskopická rezidua snižují kvalitu chemické vazby mezi keramikou a kompozitním cementem;
 • infrakce nebo praskliny vzniklé při cementování – vznikají působením tlaku na ostré hrany preparace;
 • nedostatečné zajištění suchého pracovního pole během fixace;
 • použití nevhodného barevného odstínu fixačního materiálu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HUBÁLKOVÁ, Hana a Jana KRŇOULOVÁ. Materiály a technologie v protetickém zubním lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7262-581-9.
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. 0 s. ISBN 80-902118-9-5.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto. Stomatologická propedeutika. 1. vydání. Aviceum, 1984. 392 s. 
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.