Ortodontické anomálie

Z WikiSkript

Abnormální dentice se může projevit:

 1. odlišným počtem zubů
 2. odlišným tvarem a velikostí
 3. odlišným postavením zubů
 4. odlišným vývojem a jinou rychlostí prořezávání
 5. abnormálním vývojem tvrdých tkání
 6. vzájemným postavením čelistí a zubních oblouků

Počet zubů[upravit | editovat zdroj]

 • Hyperodoncie – nadpočetné zuby (Meziodens – nadpočetný zub mezi horními řezáky)
 • Hypodoncie – snížený poč. zubů (nevyvinuly se zárodky – Anodoncie)
 • Oligodoncie – chybí větší počet zubů
 • Dentes confusi – spojení a společný vývin dvou zubních zárodků

Tvar a velikost[upravit | editovat zdroj]

Diastema.

Postavení zubů[upravit | editovat zdroj]

 • Protruze – osa zubu vykloněna labiálně, ke rtu
 • Retruze – osa vykloněna do ústní dutiny
 • Infraokluze – zuby nedosahují incizí ke žvýkací rovině
 • Supraokluze – opak infraokluze
 • Inklinace – osa zubu skloněna ke střední čáře mezioflexe nebo od střední čáry
 • Rotace – zub otočený kolem své osy
 • Meziorotace – otočení ke středové čáře
 • Distorotace – otočení od středové čáry
 • Dystopie = Anomální erupce – zub mimo zubní oblouk (vestibulární nebo palatinální či linguální)
 • Heterotopie – zub se prořezal na úplně jiném místě
 • Transpozice – výměna míst mezi sousedními zuby
 • Retence – zub je vyvinutý, ale neprořezaný nebo jen částečně (H3 a 8)
 • Anomální posun – zub se posunul z místa prořezání (meziální nebo distální)

Poruchy vývoje a prořezávání zubů z časového hlediska[upravit | editovat zdroj]

 • Dentico tarda (zpomalené prořezávání)
 • Dentico lactales (už u novorozenců)

Poruchy tvorby tvrdých zubních tkání[upravit | editovat zdroj]

 • Hypoplazie – porucha tvorby skloviny a jejího zvápenatění (rýha, jamky, žlutohnědé zbarvení)
 • Hypomineralizace – porucha v ukládání minerálních látek
 • Dysplazie – struktura skloviny anomální – amelogenesis inperfekta (žlutavé zbarvení, tenkou sklovinou prosvítá dentin)
 • Chronická fluoróza – křehké bělomodré zuby

Abraze = opotřebování tkání

Anatomie vzájemného vztahu čelistí a zubních oblouků[upravit | editovat zdroj]

Otevřený skus a jeho léčba.
Progénie.
Zkřížený skus.

Eugnátní skus[upravit | editovat zdroj]

Je pravidelný (normookluze) – horní zubní oblouk je o něco větší než dolní a překrývá jej, horní řezáky překusují o 1−2 mm před dolní, v téže míře je i překrývají (překus).

Zuby spolu navzájem okludují – každý člen chrupu se dotýká dvou protilehlých zubů, př. dolní M1 okluduje s horní M1 (hlavní antagonista) a horní P2 (vedlejší antagonista), toto neplatí pro dolní I1 a horní M3.

Dysgnátní skus[upravit | editovat zdroj]

Dysgnátní skus je nepravidelný.

Příčiny: vývojem nebo ztrátami zubů

 1. Hluboký skus – horní řezáky přesahují více jak 3mm přes dolní
 2. Otevřený skus – zuby se nedotýkají antagonistů (příčina např.cucání prstů)
 3. Retrookluze – dolní čelist je ve vztahu k horní příliš vzadu, dolní řezáky často nakusují až do patrové sliznice
 4. Progénie (obrácený skus) – dolní řezáky předkusují před horní
 5. Zkřížený skus – zubní oblouky se v některém úseku kříží, může být jednostranná, ale i oboustranná
 6. Komprese – úzká čelist – gotické patro, často ve spojitosti s progénií a otevřeným skusem


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • Přednášky z 1.LF UK