Mikrodoncie

Z WikiSkript

Heslo
Mikrodontický zub 18

Mikrodoncie je označení pro zuby velmi malé, proporcionálně odpovídají klasickému anatomickému tvaru zubu. Forma mikrodoncie může být generalizovaná či lokalizovaná.

Generalizovaná forma
Součet šířek horních řezáků nedosahuje 27 mm a dolních 21 mm. Nejčastěji nacházíme u horních postranních řezáků. Pokud je postiženo více zubů, nalézáme současně tremata a diastemu.[1]
Lokalizovaná forma
Nejčastěji bývají mikrodontické horní laterální řezáky nebo třetí moláry.

Odkazy

Související články

Reference

  1. ŠUBRTOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z ortodoncie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-726-5.