Hyperodoncie

From WikiSkripta

Heslo
Nadpočetný zub mezi horními stálými řezáky

Hyperodoncie označuje nadpočetné zuby.

Je-li nadpočetný zub blízko středu čelisti, nazývá se meziodens. Přespočetné zuby mohou mít tvar řezáku, nebo bývají výrazně malé, kónické. Mohou připomínat odontom. Retinované nadpočetné zuby jsou častou překážkou při prořezávání stálého chrupu, zejména horních řezáků.

  • U rozštěpových vad často nacházíme mezi 2. a 3. zubem nadpočetný řezák „praecaninus“.
  • Nadpočetné premoláry či moláry jsou vzácné. Za třetím molárem „distomolár“ nebo v oblasti molárů „parmolár“.

Nepravá hyperdoncie je stav, kdy v chrupu perzistují dočasné zuby s prořezaným stálým chrupem.

Odkazy

Související články

Ostatní anomálie počtu zubů:

Zdroj

  • ŠUBRTOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z ortodoncie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-726-5.