Hypodoncie

Z WikiSkript

Heslo
Ageneze malého řezáku

Hypodoncie označuje snížený počet zubů v důsledku aplazie, ageneze zárodku některého z nich. Nejčastěji nebývají založeny třetí moláry, horní malé řezáky, druhé premoláry maxilly i mandibuly. Vzácně bývá chrup redukován o špičáky či první moláry. Tento stav je pravděpodobně důsledkem fylogenetické redukce chrupu.

Diferenciální diagnóza: Předčasná ztráta nebo retence zubu.

Odkazy

Související články

Ostatní anomálie počtu zubů:

Zdroje

  • ŠUBRTOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z ortodoncie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-726-5.