Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Částečná snímatelná náhrada

Z WikiSkripta

Částečná snímatelná náhrada je konstrukce, kterou je možné po individuálním zhotovení v laboratoři a začlenění do žvýkacího aparátu vyjímat z úst.

Přenos žvýkacích tlaků může být:

 1. I.tř. – dentální
 2. II.tř. – dentomukózní
 3. III.tř. – mukodentální až mukózní

Rozdělení[upravit | editovat zdroj]

Dle defektu chrupu[upravit | editovat zdroj]

 • Snímatelné můstky – chrup s mezerami – I.třída dle Voldřicha
 • Sedlové náhrady – jedno/oboustranně zkrácený zubní oblouk, s/bez mezer, – II. třída
 • Deskové náhrady – ojedinělé zuby/skupiny zubů, čistě mukózní přenos ŽT, vede k rozvrácení chrupu – III. třída
 • Hybridní náhrady – pro radixy, I. nebo II. třída

Dle typu náhrady[upravit | editovat zdroj]

 • Skeletová – I., II.,
 • Náhrada s nesponovými prvky – I., II., III.,
 • Desková – III.,
 • Kotvená pomocí implantátů.

Dle doby používání[upravit | editovat zdroj]

 • Provizorní,
 • Dlouhodobě provizorní,
 • Definitivní (životnost min. 3 roky).

Význam[upravit | editovat zdroj]

 • Mastikace
 • Fonace
 • Estetika
 • Ochrana tkání
 • Ochrana zbylých zubů
 • Ochrana TMK
 • Ochrana svalů
 • Ochrana ligament
 • Obturační

Konstrukční prvky[upravit | editovat zdroj]

ČSN.
ČSN.
ČSN celopryskyřičná.

Tělo náhrady[upravit | editovat zdroj]

 • I. – redukované tělo – dentální přenos žvýkacího tlaku
 • II. – sedlo – dentomukózní přenos žvýkacího tlaku
 • III. – deska - mukodentální přenos žvýkacího tlaku

Složky

 • Základna doplňuje ztracenou část alveolárního výběžku a přispívá ke stabilizaci náhrady, je vyrobena z plastu, nejčastěji z polymethylmetakrylátu,styren akralonitrát kopolymeru či polyamidu
 • Skelet je vyztužující litá kovová konstrukce, která tvoří s ostatními prvky snímatelné náhrady jeden funkční celek, vyrábí se z dentálních slitin na bázi zlata, platiny, titanu, chromu, kobaltu či molybdenu
 • Náhradní zuby - okluzní plocha má hrbolkový reliéf s odtokovými rýhami a obrysovými lištami, sklon hrbolků je okolo 20°, zhotovují se z kompozitního plastu nebo keramiky.

Kotevní prvky[upravit | editovat zdroj]

Funkce:

 • Retence náhrady, přenos žvýkacího tlaku, stabilizace náhrady, brání dislokaci při fonaci
 • Snižují estetiku, lehké páčení zubů při nasazování a snímání

Spony[upravit | editovat zdroj]

 • Retenční rameno – vestibulárně, 2 kvadranty pod linii.
  • Dostatečně dlouhé a pružné.
  • Lité nebo drátěné.
 • Stabilizační rameno – rigidní ukotvení - brání páčení při funkci i manipulaci, vždy lité, orálně pod a nad linii.
 • Okluzní trn – stabilizuje ve funkci, přenos ŽT na sponový zub, zanořen v okluzi ve tvaru plošky – okluzální kavita až několik mm (pouze korunkové náhrady).
  • S vysokým/nízkým odstupem.

Zásuvné spoje[upravit | editovat zdroj]

Zásuvné spoje jsou náhrady k pilířům opatřeným fixní konstrukcí bez viditelného retenčního ramene.

 • Patrice – matrice – kuličky, válečky, stiskací knoflíky – pružina/péro/kloub – jednoduché, složené;
 • Intrakoronární;
 • Extrakoronární;
 • Kotvené v kořeni;
 • Kotevní třmeny a jezdce;
 • Teleskopické korunky – paralelní x konusové – na sebe přesně přiléhající plástě.

Stabilizační prvky[upravit | editovat zdroj]

 • Samostatné díly nebo součást sponového i nesponového systému,
 • Blokují transverzální síly, páčení, často slouží i k dlahování,
 • Stabilizační ramena, skříňkové kavity, přídatné okluzní výběžky,
 • Průběžná spona – splynutím 2 a více rigidních částí spon (funkce spoj a dlah).

Spojovací prvky[upravit | editovat zdroj]

Jednotlivé části u I. a II.tř. spojují lité, spojovací elementy – třmeny – podkovitý tvar.

 • Přední patrový třmen – (3–5) mm od marginální gingivy.
 • Zadní patrový třmen – před/za zadním okrajem tvrdého patra.

Umístění – hrozí otlaky (kontrakcí materiálu z Cr – Co, obecných slitin), pocity nevolnosti, rozšíření předního patrového třmenu do tvaru destičky (může dráždit gingivu, páčit předozadně, překrývá zónu tvorby sykavek)- nevhodná.

Lepší řešení – střední patrový třmen – téměř necitelný, nedráždí gingivu, patrovou sliznici, eliminuje páčení, nekryje sykavkovou zónu nebo podjazykový třmen-3 mm od okraje gingivy - lze kombinovat s průběžnou sponou, lze najít na alv. výběžku podsekřivinu – brání plynulému vkládání a vyjímání

Sublinguální deska – spojuje průběžnou sponu a podjazykový třmen. Zhoršuje hygienu, může dráždit gingivu, neestetickým kovem zakrývá orální plošky.

Rozšířené průběžné spony – opět se vyhneme podsekřivinám, lepší hygiena, je nutné mít dostatečně vysoké klinické korunky, výška spony min 5 mm.

Indikace[upravit | editovat zdroj]

I.

 • Defekt 3–4 zubů, nestejná prognóza zubů v oblouku
 • Ztráta zubů provázená defektem čelistních kostí
 • V dutině ústní chronická paradontopatie, chronická zánětlivá tkáň neumožňuje optimální hygienu
 • Celkový stav pacienta
 • Můstek se zásuvnými spoji – disparalelní pilíře
 • Neoslabený parodont
 • Podmíněně snímatelný můstek kotvený šrouby nebo teleskopickými korunkami – mezera ohraničená implantáty, teleskopické korunky

II.

III. Snížený biologický faktor

 • Systém RPI – R – okluzivní výběžek mesiálně, P – vodící ploška dist. I – tvar retenčního ramene – nízký odstup
 • Neyův systém – ucelený systém spon pro frontální i distální zuby, celolité, jeden celek s litou kovovou konstrukcí snímatelné náhrady
 • Trnové spony – ret.ramena s nízkým odstupem – tvar – LUCIETYS


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Doporučená literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s. 
 • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • HELWIG, Elmar a Joachim KLIMEK. Záchovná stomatologie a parodontologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 1999. ISBN 80-247-0311-4.
 • Přednášky 1. LF UK