Dentální kovy a jejich slitiny

Z WikiSkript

Kovy jsou nejstarším materiálem užívaným v protetice. Zejména pro svoji pevnost, tvrdost a odolnost mají široké využití. Nevýhodou některých slitin je jejich snížená biokompatibilita a kovy zasahující do viditelného úseku chrupu nemusí vždy splňovat požadavky estetické stomatologie. Z ryzích kovů se v protetice zpracovává pouze titan, galvanoplasticky zlato, stříbro a měď. V ostatních případech se jedná o slitiny.

Slitina je materiál, který se skládá ze dvou nebo více kovů popř. nekovů.

Mechanické vlastnosti slitin
 • mez kluzu – charakterizujeme jako napětí způsobující trvalou deformaci slitiny o dané velikosti;
 • tvrdost (měříme podle Vickerse nebo Brinella) – vtlačujeme buď diamant ve tvaru jehlanu nebo kuličku;
 • modul elasticity – vztah mezi deformací a napětím.

Rizikem u používání kovových materiálů v dutině ústní je jejich koroze, která způsobuje jednak uvolňování kovu do organismu, jednak změnu barvy. Významnou otázkou je biokompatibilita slitiny - nesmí být toxická a vyvolávat alergie.

Zpracování kovů
 • odléváním - za tepla
 • frézováním - za studena
 • tvářené slitiny - plechy, dráty
 • pájky
 • galvanoforming
Dle chemického složení rozdělujeme dentální kovy na
 1. Dentální slitiny ušlechtilých kovů
 2. Slitiny obecných kovů

Dentální slitiny ušlechtilých kovů[upravit | editovat zdroj]

Dentální slitiny ušlechtilých kovů obsahuji nejméně 75 % Au a kovů ze skupiny platiny (Ag, Cu, Pt, Pd a Ir).

 • Jejich základem je Au, Ag, Pd.
 • Ryzí zlato je ze všech nejstálejší, korozně odolné, ale značně měkké.
 • Slitiny ušlechtilých kovů se dodávají ve formě litiny, drátu nebo plechu.
 • Dělí se podle barvy na žluté a bílé.
Dentální slitiny z ušlechtilých kovů dělíme na
 1. Slitiny s vysokým obsahem zlata a kovů skupiny platiny podle ISO 1562 (platina, paladium, iridium).
  • Slitiny I typu s velkou měkkostí (22k) – I: málo namáhané inleje.
  • Slitiny II typu se střední pevností (20k) – I: rozsáhlé inleje, jednotlivé korunky, malé můstky.
  • Slitiny III typu s vysokou pevností (18k) – I: velmi namáhané inleje, můstky.
  • Slitiny IV typu extra tvrdé (16k) – I: vhodné pro můstky, třmeny, zásuvné spoje.
 2. Slitiny s redukovaným obsahem zlata a kovů skupiny platiny podle ISO 8891:1995 – jejich výhodou je tvrdost.
  • Dentální slitiny zlatoplatinové.
  • Dentální slitiny zlatopalladiové.
  • Zlaté pájky – slouží ke spojení zlatých slitin.
 3. Poloušlechtilé slitiny dentálních kovů – slitiny obsahující stříbro a palladium.
  • Dentální slitiny stříbrné – dělíme na nízkotavitelné a vysokotavitelné.

Slitiny obecných kovů[upravit | editovat zdroj]

Slitiny pro nosné části kovokeramických náhrad – jsou ze 60 % složeny z palladia a dále obsahují stříbro, cín, indium, gallium a stopová množství dalších prvků – zlato, zinek. Smyslem poměrně složitého složení je nastavení potřebných vlastností slitiny.

Chromkobaltové (ISO 6871-1)[upravit | editovat zdroj]

 • Co nad 60%
 • tvrdé, odolné vůči korozi
 • konstrukce můstků a částečně snímatelných náhrad
 • metalokeramika
 • dlahy, šrouby
 • alergie na Cr a Be

Chromniklové[upravit | editovat zdroj]

 • tvrdé, odolné vůči korozi
 • alergie na Ni

Chromkobaltniklové(ISO 6871-2)[upravit | editovat zdroj]

Nerezavějící ocel[upravit | editovat zdroj]

 • slitina Fe,Cr,Ni
 • dráty - spony, ortodoncie

Titan[upravit | editovat zdroj]

 • vysoce odolný vůči korozi - pokrývá se na povrchu vrstvou oxidů = pasivační vrstva
 • mechanicky dobře odolný
 • použití - čistý nebo ve slitině (s Va, Al)
 • korunky, můstky, abutmenty,kořenové inleje, kotevní prvky (ortodontické dráty), implantologie, traumatologie
 • alergie pouze výjimečně

Hliníkové bronzy[upravit | editovat zdroj]

 • kov žluté barvy - "levnější zlato"
 • velká náchylnost ke korozi
 • špatná biokompatibilita, nedoporučují se!

Pájky[upravit | editovat zdroj]

 • slouží ke spojení 2 různých kovů


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Slitiny v zubní protetice. LKS. 2005, roč. 15, vol. 10, s. 22, ISSN 1210–3381.