Plasty v protetice

Z WikiSkript

Plasty jsou hlavní protetické materiály sloužící pro fixní i snímatelnou protetiku. Plastické hmoty používané v protetice jsou složeny z množství makromolekul. Makromolekulové látky vznikají třemi základními reakcemi:

 • polyadicí,
 • polykondenzací
 • polymerací

Plasty mohou být po zpracování:

 • rigidní
 • dočasně pružné
 • trvale pružné

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

 1. Metakrylát – obvykle dodáván ve formě tekutiny a prášku, základem je perličkový polymer, tekutiny obsahují monomerní metakrylát, dalšími důležitými komponentami jsou iniciátory a stabilizátory reakce a pigmenty. Polymerační reakce je exotermická, lze jí zahájit zahřátím, pomocí chemických iniciátorů, ozářením světlem nebo pomocí mikrovln.
 2. Polyamidy – vhodné použití mají např. pro zhotovení bazí celkových náhrad u pacientů s alergií na metakrylát.
 3. Silikony – používají se především na podkládání deskových náhrad.
 4. Epiminové pryskyřice – zhotovování ochraných korunek a můstků razidlouvou metodou.

Nejdéle jsou používané metakryláty. Nejčastěji pak methylmetakryláty (MMA), které dělíme na korunkové a bazální.

MMA se vyznačuje snadným laboratorním zpracováním, vyhovujícími mechanickými vlastnostmi a stálostí v prostředí dutiny ústní.

Podle způsobu formování je dělíme na lisovací, volně modelovatelné a licí.

Dle typu polymerace rozlišujeme:

 • světlem tuhnoucí
 • chemicky
 • teplem
 • mikrovlnná polymerace
 • Teplem tuhnoucí plasty
 • speciální vodní nebo parní lázeň
 • korunkové a bazální plasty
 • Chemicky tuhnoucí plasty (=samopolymerující plasty)
 • radikálová polymerace
 • opravy - prasklá snímatelná protéza, odpadlá faseta
 • Světlem tuhnoucí plasty
 • korunkové plasty
 • pomocné plasty (individuální otiskovací lžíce)

Nevýhody[upravit | editovat zdroj]

 • Jejich polymerace je provázena polymeračním smrštěním a výsledný polymer má značný koeficient tepelné roztažnosti.
 • Alkohol a některá desinfekcia mohou narušit povrch tohoto materiálu.
 • Po vyloučení monomeru při nedokonalé polymeraci může docházet k porozitě materiálu.
 • Pro zajištění odolnosti náhrady je nutné dodržet předepsaný poměr prášku a tekutiny, pomalé ochlazování hotové náhrady a přechovávání náhrady ve vodě.