Sedlová náhrada

Z WikiSkript

Tyto náhrady patří mezi částečné snímatelné náhrady pro zkrácený zubní oblouk, zajišťují smíšený přenos žvýkacího tlakudentomukozní či mukodentální podle rozsahu těla náhrady.

Sedlová náhrada

Indikace[upravit | editovat zdroj]

II.třída dle Voldřicha = zkrácený zubní oblouk maximálně po premoláry.

A to pro všechny kategorie této třídy:
IIa. oboustranně zkrácený zubní oblouk bez mezer,
IIb. jednostranně zkrácený zubní oblouk bez mezer,
IIc. oboustranně zkrácený zubní oblouk s mezerami,
IId. jednostranně zkrácený zubní oblouk s mezerami.

Konstrukční prvky[upravit | editovat zdroj]

Kotevní prvky[upravit | editovat zdroj]

Zajišťují retenci a částečně i stabilitu náhrady na zbývajících celých zubech, jejich kořenech nebo implantátech.

Spony[upravit | editovat zdroj]

Jsou obvykle tvořeny třemi rameny- retenčním, stabilizačním a okluzním.

 • Okluzní je umístěno na žvýkací ploše zubu, slouží k dentálnímu přenosu žvýkacího tlaku.
 • Retenční se obvykle nachází vestibulárně pod linií maximální konvexity zubu, jedná se o pružné spojení.
 • Stabilizační se nachází nad linií maximální konvexity zubu, slouží ke stabilizaci náhrady, zabraňuje jejímu páčení.

Spony můžeme dělit:

Materiál[upravit | editovat zdroj]
 • Lité,
 • drátěné,
 • plastové,
 • kombinované.
Počet ramen[upravit | editovat zdroj]
 • Jednoramenné,
 • dvouramenné,
 • tříramenné,
 • víceramenné.
Funkce[upravit | editovat zdroj]
 • Retenční,
 • opěrné.
Odstup ramene[upravit | editovat zdroj]
 • S vysokým odstupem,
 • s nízkým odstupem.

Nesponové kotevní prvky[upravit | editovat zdroj]

zajišťují lepší estetiku náhrady, ale jsou náročnější na zhotovení i z finančního hlediska:

 • zásuvné spoje,
 • teleskopické korunky,
 • konusové korunky,
 • kotevní třmeny.

Stabilizační prvky[upravit | editovat zdroj]

Zajišťují stabilitu náhrady proti silám působícím v transversálním směru (síly, které se snaží náhradu páčit či rotovat) a snaží se tyto síly rozvádět na co největší počet zubů:

 • průběžné spony (Kennedyho, Jacksonova, Sprengova, Van Thielova),
 • prodloužené spony,
 • přídatný okluzní výběžek (Neyova spona č. 5),
 • okluzní výběžek spony,
 • pákové stabilizátory.

Spojovací prvky[upravit | editovat zdroj]

Spojují jednotlivé části náhrady ve funkční celek

Malé[upravit | editovat zdroj]

sponové třmínky propojují spony s tělem či velkým třmenem náhrady.

Velké[upravit | editovat zdroj]

Třmeny

 • v horní čelisti přední patrový třmen (3-5mm od marginální gingivy), zadní patrový třmen (před nebo na zadním okraji tvrdého patra), střední patrový třmen,
 • v dolní čelisti podjazykový třmen (nejméně 3mm od okraje gingivy).

Redukovaná střední patrová deska
Sublingvální deska (vzniká spojením průběžné spony a podjazykového třmene)
Rozšířená průběžná spona

Tělo náhrady[upravit | editovat zdroj]

Funkcí těla náhrady je mastikace, fonace a estetika. Nahrazuje chybějící zuby a část alveolu. Zajišťuje přenos žvýkacího tlaku ze sliznice na podslizniční vazivo a dále na kost čelisti.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MAZÁNEK, Jiří, et al. Zubní lékařství :  propedeutika. 1. vydání. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3534-4.
 • DOSTÁLOVÁ, Tatjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.
 • BITTNER, Jiří. Stomatologické protézy II. 1. vydání. Brno : Avicenum, a.s, 1982. 212 s. ISBN 08-034-82.