Defekty chrupu

Z WikiSkript

Wildova klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Nejjednodušší klasifikace pocházející z roku 1949, která se však nepoužívá, protože je pro praxi příliš neurčitá.

Třída I

 • chrup s mezerami;

Třída II

 • zkrácený zubní oblouk;

Třída III

 • rozsáhlé ztráty zubů (kombinace 1. a 2. třídy)

Kennedyho klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Jedná se o klasifikaci z roku 1932, která hodnotí symetrii a přerušení zubního oblouku.

Třída I

 • Oboustranně zkrácený zubní oblouk (základní třída);
 • s 1 mezerou;
 • s více mezerami;
 • se zbytky chrupu.

Třída II

 • Jednostranně zkrácený zubní oblouk (základní třída);
 • s 1 mezerou;
 • s více mezerami;
 • se zbytky chrupu.

Třída III

 • Jednou mezerou přerušený zubní oblouk;
 • dvěma mezerami přerušený zubní oblouk;
 • více mezerami přerušený zubní oblouk;
 • zbytky chrupu.

Třída IV

 • Frontálně přerušený zubní oblouk (zasahující přes střední čáru).

Voldřichova klasifikace[upravit | editovat zdroj]

Voldřichova klasifikace vychází z Wildovy klasifikace. U nás je nejrozšířenější, neboť udává i typ náhrady vhodné pro ošetření odpovídajícího defektu.

Třída I

 • Chrup s mezerami (distální úsek zachován ale přerušen).
  • defekt malý, tj. ztráta jednoho či dvou zubů
  • defekt velký, tj. ztráta tří nebo čtyř zubů

Mezery musí být na obou stranách ohraničeny pilíři I. třídy či jejich ekvivalenty

Indikace:

Třída II

 • Zkrácený zubní oblouk:
  • oboustranně bez mezer;
  • jednostranně bez mezer;
  • oboustranně s mezerami;
  • jednostranně s mezerami.

Indikace:

Třída III

 • Rozsáhlé ztráty zubů (ojedinělé zuby nebo jejich skupiny),
 • stavy vyřazené z I. a II.třídy,
 • snížený biologický faktor zbývajících pilířů.

Indikace:

Třída IV

 • Úplná ztráta chrupu.

Indikace:

Eichnerova klasifikace[1][upravit | editovat zdroj]

Hlavní rozdělovací podmínkou jsou mezičelistní vztahy pacienta. Vychází z tzv. opěrných zón, jež jsou tvořeny premoláry a moláry.

Opěrnou zónu tvoří:

 • 2 premoláry s 1 premolárem (antagonistou),
 • 1 premolár s 1 premolárem a 1 molárem (oba antagonisté),
 • 1 molár s 1 molárem (hlavním antagonistou).

Skupina A

 • všechny opěrné zóny jsou zachovány - zachovaná výška skusu,

Skupina B

 • jsou zachovány tři až jedna opěrná zóna nebo perzistuje pouze kontakt ve frontálním úseku chrupu,

Skupina C

 • kontakt v opěrných zónách úplně chybí.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • NEDVĚDOVÁ, Milena. Klasifikace defektů chrupu [přednáška k předmětu Preklinické zubní lékařství III, obor Zubní lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova]. Praha. 5.10.2015. 
 • DOSTÁLOVÁ, Taťjana. Fixní a snímatelná protetika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2004. 220 s. ISBN 80-247-0655-5.