Dentomukózní přenos žvýkacího tlaku

Z WikiSkript

Heslo
  • Tlak je zde přenášen přes parodont a slizniční kryt kosti.
  • U tohoto typu může vlivem přetěžování docházet k úbytku (resorpci) zubního alveolárního výběžku horní i dolní čelisti.
  • To může vést až k poškození anatomických struktur souvisejících se zubní náhradou.
  • Tento přenos žvýkacího tlaku zprostředkovává většina ČSN.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.