Mukózní přenos žvýkacího tlaku

Z WikiSkript

Heslo
Mukózní přenos u celkové zubní náhrady
  • Na rozdíl od dentálního typu přenosu žvýkacího tlaku je tento, mukózní typ, nejméně fyziologický.
  • Tlak je zde přenášen přes sliznici, periost a alveolární kost.
  • Sliznice pod tímto tlakem nejprve hypertrofuje a poté atrofuje.
  • Po ztrátě funkce alveolárního výběžku čelistí tyto atrofují. Okolní zuby ztrácí oporu a viklají se. Dostávají se také do supraokluze, což napomáhá jejich rychlejší eliminaci.
  • Čistě mukózní přenos je u celkových deskových náhrad chrupu.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • KRŇOULOVÁ, Jana a Hana HUBÁLKOVÁ. Fixní zubní náhrady. 1. vydání. Praha : Quintessenz, 2002. ISBN 80-902118-9-5.