Portál:Biofyzika

Z WikiSkript

Biofyzika.png     Biofyzika

Užitečné odkazy
Zkouškové otázky
Cvičení z biofyziky
Katalog metod v biofyzice
Doporučená literatura
  • BENEŠ, Jiří, et al. Základy lékařské biofyziky. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2011. 200 s. ISBN 978-80-246-2034-3.
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno : Neptun, 2006. 312 s. ISBN 8086850013.
  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1 (dotisk 2013) vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. 524 s. ISBN 978-80-247-1152-2.
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vydání. Brno : Neptun, 2001. 396 s. ISBN 80-902896-1-4.
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Biofyzika Mefanet portal.png [E-learningové úlohy k praktickým cvičením {{{2}}}] Mefanet portal.png [Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky {{{2}}}]

Články z oboru biofyziky
Vyšetřovací metody

Měření fyzikálních veličin

Elektrodiagnostické metody

Analytické metody

Zobrazovací metody

Akustika

Metody

Optika a elektromagnetické záření


Fyzika krve
Buněčná membrána
Termodynamika a kvantová fyzika

Rankineho teplotní stupniceRéaumurova teplotní stupniceTermodynamická teplotní stupnice

Lékařská přístrojová technika
Nanotechnologie
Elektrické jevy

Metody

Jaderná fyzika a kvantové jevy
Biofyzika tkání
Katalog metod v Biofyzice
Zde najdete seznam článků náležících do Katalogu metod v biofyzice
Jednotlivé články
Externí odkazy

Mefanet portal.png MEFANET portál Biofyzika Mefanet portal.png Katalog metod v biofyzice Mefanet portal.png [Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky {{{2}}}] Mefanet portal.png [E-learningové úlohy k praktickým cvičením {{{2}}}]

Pracoviště