Difrakce světla

From WikiSkripta

Difrakce na dvou štěrbinách

Jev odchýlení světla od přímočarého směru šíření, které není způsobeno odrazem či lomem. Nastává na překážkách, které mají velikost srovnatelnou s vlnovou délkou světla.

Důležitý je průchod světla štěrbinou, která je podle Huygensova principu zdrojem elementárních vln.

Optická mřížka je tvořena velkým počtem rovnoběžných vrypů na skle (až 1000 na 1 mm), kdy neporušená místa představují štěrbiny a vrypy mezery mezi nimi.

d · sin α = k · λ
d = mřížková konstanta (vzdálenost štěrbin), α = úhel vycházejících paprsků, k = řád ohybového maxima, λ = vlnová délka světla

Z rovnice vyplývá, že při průchodu bílého světla vznikne interferencí ohybové (mřížkové) spektrum, kdy je nejvíce odchýleno červené a nejméně fialové světlo.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]