Fázové změny

Z WikiSkript

Tání a tuhnutí[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Atomy, molekuly nebo ionty upevněné v krystalové mřížce kmitají následkem tepelného pohybu. S rostoucí teplotou stoupá jejich kinetická energie až dosáhne takové hodnoty, že částice opustí mřížku a ta se rozpadne. Při ochlazovaní kapaliny dochází k opačnému jevu.

Vypařování a kondenzace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

  • V uzavřené nádobě je kapalina a nad ní při jakékoliv teplotě její vlastní páry. Převládá-li pohyb molekul z kapalné fáze do plynné, dochází k vypařování a roste tlak plynu nad kapalinou do té doby, než je stejný počet molekul v plynné i kapalné fázi ( = nasycená pára).
  • Dochází-li k vypařování v celém objemu kapaliny, jedná se o var.
  • Náhlým ochlazením páry dojde k její kondenzaci, jsou k tomu však třeba kondenzační centra (malé částečky prachu nebo ionty).

Sublimace a desublimace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Přechod z pevné fáze v plynnou a naopak.

Ionizace a rekombinace[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Přechody plynné fáze v plazmatickou a naopak.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]