Infračervené záření

From WikiSkripta

Heslo

Charakteristika

  • Infračervené záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce delší než 760nm.
  • Zdrojem jsou tělesa zahřátá na vyšší teplotu.
  • Při pohlcování tohoto záření se těleso zahřívá (tepelná výměna).

Spektrum