Reobáze, chronaxie

Z WikiSkript

Heslo


Dráždivost tkání můžeme vyjádřit pomocí veličin zvaných reobáze a chronaxie. Patří k důležitým charakteristikám vzrušivých membrán. Umožňují určovat vztah mezi intenzitou a trváním podnětu, který vyvolá akční potenciál.

  • Reobáze – nejmenší potřebná intenzita podnětu vyvolaná pravoúhlými proudovými impulsy působící maximální užitečný čas, která vyvolá AP.
  • Chronaxie – délka trvání podnětu potřebná k podráždění např. svalu proudem o dvojnásobné intenzitě reobáze.


Grafické znázornění reobáze a chronaxie

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • BENEŠ, Jiří, Pravoslav STRÁNSKÝ a František VÍTEK. Základy lékařské biofyziky. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2007. 201 s. ISBN 978-80-246-1386-4.