Elektrokauter

From WikiSkripta

Vysokofrekvenční elektrokauter

Jde o přístroj, který pracuje s vysokofrekvenčním elektrickým proudem. Používá se k ošetření měkkých tkání (ve stomatologii – dásně, slizniční řasy).

Využití[edit | edit source]

  • koagulace,
  • řez,
  • řez se současnou koagulací.

Elektrotomie a elektrokoagulace[edit | edit source]

Tyto metody využívají tepelné účinky vysokofrekvenčních elektrických proudů. Má-li diferentní elektroda tvar hrotu nebo úzkého ostří, vznikne na ní velká hustota proudu. Při kontaktu této elektrody s tkání budou tepelné účinky tak velké, že dojde k odpaření vody v buňkách a k jejich rozrušení. Vysoká teplota má za následek koagulaci tkáňových i krevních bílkovin, takže elektrotomický řez nekrvácí. Pracovní frekvence přístrojů pro elektrotomii je ~3 MHz, výkon regulovatelný 0–500 W. Tvar řezné elektrody bývá různý podle účelu použití.

  • Elektrotomy s výkonem do 50 W se používají v očním a zubním lékařství.
  • Přístroje s vyššími výkony se užívají v břišní chirurgii a traumatologii.

Přístroje pro elektrotomii bývají vybaveny samostatnými elektrodami pro provádění elektrokoagulace. Její princip spočívá v uzavření krvácející cévy koagulací bílkovin vysokou teplotou.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vydání. Brno : Neptun, 2001. 396 s. ISBN 80-902896-1-4.