Analytické disperze

Z WikiSkript

Disperzní systém o velikosti částic <1 nm (složky nezjistitelné opticky, pouze analyticky/chemicky).

disperzní prostředí disperzní podíl analytická disperze
plynné plynný směsi plynů, parciální tlaky i objemy složek se při míchání sčítají
kapalný hlavně vodní páry ve vzduchu, relativní vlhkost vzduchu je podíl absolutní vlhkosti (kg páry v 1 m3) a maximální vlhkosti (absolutní vlhkost při nasycení vzduchu vodními parami) – udáváme v %
pevný páry tuhé látky v plynu
kapalné plynný plyny rozpuštěné v kapalině – viz Henryho zákon
kapalný směsi mísitelných (neomezeně nebo omezeně) kapalin
pevný pravé roztoky tuhých látek (nejčastěji ve vodě)

S rostoucí teplotou roste rozpustnost, při ustavení rovnováhy se látka přestane rozpouštět a vzniká nasycený roztok.

Při ochlazení nasyceného roztoku vzniká buď přesycený roztok, nebo se v případě přítomnosti vhodných kondenzačních center vyloučí pevná látka.

pevné kapalný voda vázaná na krystalickou sůl (ta potřebuje vodu, aby vytvořila mřížku a při zahřívání a vysoušení se rozpadá na prášek)
pevný tuhé roztoky, např. skla


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]