Koloidální disperze

Z WikiSkript

Pevné látky ve vodě[upravit | editovat zdroj]

Koloidní částice mají velikost 1-1000 nm a jsou tvořeny buď makromolekulami nebo micely. Částice se neustále neuspořádaně pohybují – Brownův pohyb. Při větších velikostech částic se nárazy molekul disperzního prostředí na částici vyrovnají, ale u koloidních částic obvykle jeden směr převládne a podle něj se pak molekula pohybuje.

Sedimentace[upravit | editovat zdroj]

Částice disperzního podílu, která má větší hustotu než disperzní prostřední, postupně klesá (sedimentuje) vlivem působení gravitačního pole. Pro sedimentační rychlost platí: [math]\displaystyle{ v = \frac{2}{9} \cdot \frac{\left(\rho - \rho_0 \right) \cdot gr^2}{\eta} }[/math]

η = viskozita prostředí, r = poloměr částice, g = gravitační zrychlení

Ultracentrifugací se zvýší gravitační zrychlení a tím i sedimentační rychlost.

Dialýza[upravit | editovat zdroj]

Dialýza – koloidní částice jsou (ne)propustné určitými filtry, a proto je můžeme oddělit od disperzního podílu současně přítomného v roztoku, nebo i od disperzního prostředí

Elektrická dvojvrstva[upravit | editovat zdroj]

Nejdůležitější vlastností koloidních částic ve vodě je existence jejich el. dvojvrstvy na povrchu. Každá kol. částice nese na svém povrchu el. náboj a přiblíží-li se dvě částice k sobě, nemohou se spojit, protože se jejich souhlasné náboje odpuzují.

Aerosoly[upravit | editovat zdroj]

  • Kapalina nebo pevná látka v plynu:
    • plyn + kapalina = mlha;
    • plyn + pevná látka = dým, prach.
  • Nepříznivé jsou hlavně průmyslové dýmy a prachy znečišťující atmosféru.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]