Pohyb koloidních částic v elektrickém poli

Z WikiSkript

  • Elektroforéza je postup oddělování koloidních částic ve stejnosměrném elektrickém poli. Využívá se při tom jejich rozdílné velikosti, náboje a rychlosti el. poli. Povrch koloidní částice má určitý kladný potenciál vůči okolí, který je rozhodující pro její pohyb.
  • Volná elektroforéza – roztok s koloidními částicemi vystavíme vlivu stejnosměrného el. pole a částice se různou rychlostí přibližují k opačně nabitým elektrodám. Oddělení částic však není dokonalé.
  • Elektroforéza na nosičích – např. gel, azbest, hedvábí, celulóza, škrob, papír; dokonalejší rozdělení složek