Henryho zákon

Z WikiSkript

Tento zákon říká, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou:

[math]\displaystyle{ c = \alpha \cdot P, }[/math]

kde c = koncentrace plynu v kapalině, α = absorpční koeficient (rozpustnost plynu závisí na teplotě, se zvyšující se teplotou rozpustnost klesá), P = tlak.

Henryho zákon má význam ve fyziologii dýchání (kesonová nemoc) – ohrožuje lidi pracující pod vyšším než atmosférickým tlakem, kteří rychle přejdou do tlaku normálního (horníci, potápěči), protože se jim do krve uvolní bublinky dusíku, který se tam předtím dostal difúzí.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]