Hlasitost

Z WikiSkript
Heslo

Dané intenzitě zvuku o určité frekvenci přiřazujeme subjektivně hlasitost.

Pro kvantitativní vyjádření hlasitosti se používá jednotka fón (Ph), která byla určena měřením křivek stejné hladiny hlasitosti (izofóny) u zdravých osob. Každá křivka odpovídá stejnému sluchovému vjemu při různých frekvencích. Počet fónu byl každé křivce přiřazen podle počtu dB při frekvenci 1 kHz.

Hladinu hlasitosti tedy u libovolného tónu určíme tak, že intenzitu referenčního tónu (f = 1 kHz) měníme tak dlouho, dokud nemá stejnou hlasitost jako určovaný tón a počet fónu určovaného tónu se rovná počtu absolutních dB referenčního tónu.

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy

Zdroj