Spektrum atomu vodíku

Z WikiSkript

Přejde-li elektron ze stavu Ek do En, kdy k>n, je emitováno kvantum záření, o energii rovné rozdílu energie těchto hladin.

[math]\displaystyle{ E = \frac{m_e \cdot e^4} {8 \cdot \epsilon_0^2 \cdot h^2} \cdot \left(\frac{1} {n^2} - \frac{1} {k^2} \right) }[/math]

Frekvence záření je dána vzorcem E=h.f. Vzhledem ke kvantování energie je záření nespojité a tvoří tzv. sérii čar.

Lymanova série leží v ultrafialové části spektra a odpovídá přechodu elektronů na základní energetickou hladinu n=1.
Balmerova série je přechod na n=2 a je ve viditelné části spektra. Další série (n=3 apod.) jsou v infračervené části spektra.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]