Termodynamické věty

From WikiSkripta


I. termodynamický zákon[edit | edit source]

První termodynamický zákon vychází ze zákona zachování energie; určuje přírůstek vnitřní energie soustavy.

Pro danou soustavu ho můžeme formulovat jako:

kde je celkový přírůstek vnitřní energie dané soustavy, je teplo odevzdané systému okolím a je celková vykonaná práce, kterou okolí vykonalo na systému.

V diferenciálním tvaru:

U rovnice v diferenciálním tvaru se nejedná o hodnoty změněné za dobu trvání celého děje, ale za nekonečně krátký časový úsek.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce 1. termodynamický zákon.

II. termodynamický zákon[edit | edit source]

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší, tzn. nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj (perpetuum mobile druhého druhu), který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso a k žádné další změně v okolí by nedocházelo (viz entropie).

III. termodynamický zákon[edit | edit source]

Při absolutní nulové teplotě (T = 0 K) je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule. Čistou pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na absolutní nulovou teplotu.

Tzv. nultý termodynamický zákon[edit | edit source]

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s dalším tělesem, jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • MARŠÁK, Zlatěk. Termodynamika a statistická fyzika. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995, s. 23-25. ISBN 80-01-01401-0.