Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Termodynamické věty

Z WikiSkripta

Změněno.png

I. termodynamický zákon[upravit | editovat zdroj]

První termodynamický zákon vychází ze zákona zachování energie; určuje přírůstek vnitřní energie soustavy.

Pro danou soustavu ho můžeme formulovat jako:

 \Delta U = Q + W

kde  \Delta U je celkový přírůstek vnitřní energie dané soustavy,  Q je teplo odevzdané systému okolím a  W je celková vykonaná práce, kterou okolí vykonalo na systému.

V diferenciálním tvaru:

 \mathrm d U = \mathrm d Q + \mathrm d W

U rovnice v diferenciálním tvaru se nejedná o hodnoty změněné za dobu trvání celého děje, ale za nekonečně krátký časový úsek.

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce 1. termodynamický zákon.

II. termodynamický zákon[upravit | editovat zdroj]

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na teplejší, tzn. nelze sestrojit periodicky pracující tepelný stroj (perpetuum mobile druhého druhu), který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso a k žádné další změně v okolí by nedocházelo (viz entropie).

III. termodynamický zákon[upravit | editovat zdroj]

Při absolutní nulové teplotě (T = 0 K) je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule. Čistou pevnou látku nelze konečným pochodem ochladit na absolutní nulovou teplotu.

Tzv. nultý termodynamický zákon[upravit | editovat zdroj]

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s dalším tělesem, jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • MARŠÁK, Zlatěk. Termodynamika a statistická fyzika. 3. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995, s. 23-25. ISBN 80-01-01401-0.