Volná energie

Z WikiSkript

Heslo

Volná energie neboli Helmholtzova funkce je definována vztahem


[math]F = U - TS[/math].


Celková vnitřní energie [math]U[/math] se tak skládá z volné energie [math]F[/math] (kterou lze při izotermickém reverzibilním ději přeměnit v práci) a vázané energie [math]TS[/math], která je izotermicky neužitečná.

Související články


Odkazy

Zdroj

Externí odkazy