Volná energie

Z WikiSkript
Heslo

Volná energie neboli Helmholtzova funkce je definována vztahem


F = U - TS.


Celková vnitřní energie U se tak skládá z volné energie F (kterou lze při izotermickém reverzibilním ději přeměnit v práci) a vázané energie TS, která je izotermicky neužitečná.

Související články


Odkazy

Zdroj

Externí odkazy