Volná energie

Z WikiSkript

Heslo

Volná energie neboli Helmholtzova funkce je definována vztahem


[math]\displaystyle{ F = U - TS }[/math].


Celková vnitřní energie [math]\displaystyle{ U }[/math] se tak skládá z volné energie [math]\displaystyle{ F }[/math] (kterou lze při izotermickém reverzibilním ději přeměnit v práci) a vázané energie [math]\displaystyle{ TS }[/math], která je izotermicky neužitečná.

Související články


Odkazy

Zdroj

Externí odkazy