Vlnová délka

From WikiSkripta

Vlnová délka
Heslo


Vlnová délka je parametr vlnění, který charakterizuje jeho prostorovou periodicitu. Udává nejmenší vzdálenost dvou korespondujících bodů na šířící se vlně, např. dvou maxim nebo dvou minim. S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem:

Podle de Broglieho hypotézy se dá vlnová délka vypočítat vztahem

Hypotéza neplatí pro částici světla foton, jelikož jeho klidová hmotnost je rovna nule. Foton, značí se je částice u, které nelze vypočítat ani vlnová funkce podle Schrödingerovy rovnice. Tedy

Pro všechny vlnové délky fotonu a vlnové funkce fotonu jsou rovny nule tedy

V případě, že uvážíme spin fotonu roven jedné pak bude mít rovnice tvar
Odkazy

Zdroje

  • MCPHEE, Isaac. Fyzika bez (m)učení :  od elektronu ke kosmické rychlosti. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 9788024741246.


Související články