Vlnová délka

Z WikiSkript

Vlnová délka
Heslo


Vlnová délka je parametr vlnění, který charakterizuje jeho prostorovou periodicitu. Udává nejmenší vzdálenost dvou korespondujících bodů na šířící se vlně, např. dvou maxim nebo dvou minim. S frekvencí vlnění f a rychlostí vlnění c je vlnová délka svázána následujícím vztahem:

[math]\displaystyle{ \lambda = \frac{c}{f} }[/math]


Odkazy

Zdroje

  • MCPHEE, Isaac. Fyzika bez (m)učení :  od elektronu ke kosmické rychlosti. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. ISBN 9788024741246.


Související články