Rentgenová difrakční analýza

Z WikiSkript

Heslo
Difrakční vzor lyzozymu


Rentgenová difrakční analýza je metoda určování struktury krystalických látek. Metoda je založena na tom, že rozměry krystalové mřížky jsou srovnatelné s vlnovou délkou rentgenového záření. Na krystalové mřížce tak může docházet k difrakci (ohybu) záření. Protože je vzor krystalu periodický, je difrakční vzor záření po průchodu krystalem v poměrně dobrém vztahu se strukturou krystalu.

Metoda se používá k určení struktury chápané jako prostorové uspořádání krystalických látek. Pro určení struktury organických makromolekul je třeba nejprve získat krystaly. To může být někdy limitujícím faktorem.

Odkazy

Související články

Externí odkazy