Anihilace

From WikiSkripta

Anihilace (annihilation) je jev, při kterém se spojí částice a antičástice. Spojením obě původní částice zanikají a vznikají částice jiného typu.

V medicíně je běžně tento jev pozorován při interakci pozitronu a elektronu, přičemž se vyzáří dva fotony o energii 0,51 MeV letící opačným směrem. Příkladem tohoto záření je β+ zářič v diagnostice PET nebo elektron-pozitronové páry.

Schéma srážky elektronu s pozitronem, vznik dvou fotonů záření gama.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • KUPKA, Karel. Nukleární medicína. 6.. vydání. P3K, 2015. ISBN 9788087343548.

Externí odkazy[edit | edit source]