Magnetické vlastnosti jader, jaderný magneton

Z WikiSkript

Nukleony mají vlastní magnetický moment – spin (1/2 ħ).

Dělení dle spinu[upravit | editovat zdroj]

  1. Jádra s lichým počtem protonů a neutronů (licho-lichá jádra) nebo nukleonů (sudo-lichá) mají výsledný spin různý od nuly a tedy nenulový magnetický moment, protože jak protony, tak neutrony jsou utvářeny el. nabitými kvarky.
  2. Jádra sudo-sudá mají výsledný spin nulový.


Spin jádra může být vyjádřen jako součin jaderného spinového čísla I a Dir. konstanty a jádra se spin. číslem I ≥ 1/2 mají (2I + 1) stabilních energetických stavů.

Magnetický moment[upravit | editovat zdroj]

U jader s I > 0 můžeme pozorovat jevy nukleární magnetické rezonance.

Velikost magnetického momentu jádra vyjadřujeme v jednotkách jaderného magnetonu (e. ħ/2mp= 5,05.10-27 A.m-2), který je 658x menší než Bohrův magneton.

Protože je proton složen z kvarků, jeho magnetický moment je 2,8 jaderného magnetonu (neutron 1,9).


Pozor!

Feromagnetické vlastnosti látek jsou způsobeny magnetickými vlastnostmi nepárových elektronů v atomovém obalu.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]