Orbitální magnetický moment elektronu

Z WikiSkript
Heslo

 \vec{\mu} =  - \left(\frac{e}{2m_e} \right) \cdot \vec{L}


e/2me se nazývá gyromagnetický poměr

m určuje směr vektoru L (jeho složku ve směru vnějšího mag. pole)

jednotkou je Bohrův magneton (e.ħ/2me=0,927.10-23 A.m2)

Odkazy

Související články

Zdroj