Ochlazovací účinek prostředí

Z WikiSkript

Heslo

Ochlazovací účinek prostředí neboli refrigerace má značný vliv na tepelnou pohodu člověka. Ochlazovací účinek je determinován mnoha faktory, jako je teplota prostředí, vlhkost okolí a rychlost proudění větru.

Ochlazovací účinek prostředí lze kvantifikovat pomocí veličiny Katahodnota H, jednotka:

[math]\displaystyle{ W. m^{-2} }[/math].


Přístroj měřící katahodnotu se nazývá katatermometr.

K vyjádření účinku větru na tepelnou pohodu člověka se nyní běžně používá tzv. wind chill temperature, též efektivní teplota, často také jako pocitová teplota. Je možné ji vypočítat pomocí vztahu, jenž zahrnuje teplotu okolí a rychlost větru. Rychlost větru lze získat pomocí anemometru.