Stokesův zákon

Z WikiSkript
Heslo

Při sedimentaci je částice vystavena působení tíhové síly (Fg = mg = V ρčástice g) a vztlakové síly podle Archimédova zákona (Fvz = V ρkapalina g). Když je hustota částice větší, než hustota kapaliny, částice začne klesat.

Proti jejímu pohybu působí odporová síla, daná Stokesovým vztahem:

 F_{odpor} = 6 \cdot \pi \cdot \eta \cdot r \cdot v ,
kde r = poloměr částice, η = dynamická viskozita prostředí, v = rychlost částice.

Odkazy

Související články

Zdroj