Bernoulliho rovnice

Z WikiSkript

Vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny.

 \frac{1}{2} \rho v^2 + h \rho g + P = konst. ,

kde v = rychlost proudění, P = tlak, ρ = hustota, g = gravitační zrychlení.

V místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost \Rightarrow tlak proudící kapaliny klesá s její rostoucí rychlostí.

BernoullisLawDerivationDiagram.svg


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]