Radiometrické veličiny

Z WikiSkript

Radiometrické veličiny charakterizují výkon zdroje resp. množství energie přenesené na ozařovaná tělesa. V případě, že je třeba hodnotit zdroj záření, pracujeme obvykle se zářivým tokem a zářivostí. V případě, že je třeba hodnotit záření dopadající na určité těleso nebo procházející určitou částí prostoru, pracuje se obvykle s ozářením.


veličina symbol jednotka rozměr definice
zář (radiance) Le watt na steradián na metr čtverečný W·sr−1m−2 Měrná veličina zářivosti plošného zdroje, určená podílem zářivosti dané plošky zdroje ve zvoleném směru a kolmého průmětu plošky v tomto směru:
zářivost Ie watt na steradián W·sr−1 Vyjadřuje schopnost daného přibližně bodového zdroje vyzařovat ve sledovaném směru, je určena podílem elementárního zářivého toku a elementárního prostorového úhlu, v němž je tento tok vyzařován:
zářivý tok Φe watt W Vyjadřuje výkon přenášený zářením, jde tedy o množství vyzářené energie vztažené na velmi krátký časový interval (tedy o derivaci podle času).
ozáření Ee watt na metr čtverečný W·m−2 Vyjadřuje výkon dopadající na plochu:
zářivá energie Q, We joule J = m2·kg·s−1 Znamená energii přenášenou elektromagnetickým zářením (tokem fotonů) nebo látkovým zářením (tokem látkových částic, např. elektronů, neutronů apod.)


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • BINKO, Jaroslav. Fyzikální a technické veličiny. 1. vydání. Praha : Nakladatelství technické literatury, 1968.