Účinky různých druhů proudu na organizmus

Z WikiSkript

Druh proudu elektrolytické účinky dráždivé účinky tepelné účinky
stejnosměrný + jen při náhlé změně, zapnutí nebo vypnutí
střídavý nízkofrekvenční slabé +
střídavý vysokofrekvenční +

Vodné prostředí organismu obsahuje ionty – elektrolyt. Stejnosměrný proud má tedy na organismus elektrolytické účinky a proudové hustoty okolo 0,5 mA/cm2 mohou způsobit vážné poškození tkáně.

Střídavý nízkofrekvenční (50–500 Hz) proud má pouze slabé elektrolytické účinky, protože polarita elektrod se periodicky střídá. Má však výrazné dráždivé účinky, které se na svalu projeví jeho záškubem (a při průchodu srdečním svalem může způsobit jeho zástavu).

Střídavý vysokofrekvenční proud nemá elektrolytické účinky a při frekvencích nad 100 kHz už se vůbec neuplatňují ani dráždivé účinky. Plně se zde uplatňují tepelné účinky.